Hjem
HMS-portalen

Problemavfall

Avhending av problemavfall skal skje i henhold til UiBs retningslinjer og lokale prosedyrer

Hovedinnhold

Avfall som kommer inn under problemavfall skal håndteres i henhold til Retningslinje for håndtering og avlevering av farlig avfall og problemavfall, radioaktivt avfall og eksplosivt avfall og rutinene som er beskrevet under her. 

Kontaktperson for avfall på institutt/avdeling kan svare på spørsmål vedrørende problemavfall.

Problemavfallet går til forbrenning i Rådalen.

Hva er problemavfall?

Alt laboratorieavfall som kan inneholde biologiske faktorer eller rester av kjemikalier. Avfallet kan være stikkende/skjærende.

Generelt laboratorieavfall

Alt avfall som er brukt i laboratoriet skal i gule plastbeholdere. Som f.eks. rør, pipettespisser, papir med søl/kjemikaliesøl, hansker m.m.

Stikkende og skjærende

Kanyler, skalpeller, knivblad, barberblad, knust glas og annet stikkende/skjærende avfall som er av metall eller glass.
Sprøytespisser og skalpellblad skal samles på kanylebokser eller andre egnede plastflasker. Kanyleboksene kan hentes på avfallsrom for farlig avfall og problemavfall.

Patologisk/biologisk

Dyr, smittefarlige deler av dyr eller større mengder vev fra dyr. Avfall fra operasjoner og annet patologisk avfall som det av estetiske hensyn ikke er ønskelig å kunna identifisere i restavfall. Dyrene eller delene av dyrene må ikke være større enn at de får plass i den gule  plastbeholderen, i tillegg må plastbehalderen ikke bli for tung.

Geler

Agarosegeler eller polymeriserte acrylamid-geler.

Cytostatika

Alt avfall fra utblanding av cytostatika. Avfall fra infusjon eller injeksjon, brukte hansker, papir osv. Det vil si alt avfall en får i forbindelse med bruk av cytostatika er problemavfall. NB! Cytostatikaet i seg selv er farlig avfall (kjemikalieavfall).

Smitteavfall

Avfall som inneholder sykdomsfremkallende mikroorganismer eller deres toksin:

 • avfall som er direkte forurenset med sekret, puss osv fra menneske eller dyr med alvorlige infeksjoner
 • stikkende eller skjerende avfall med blod, puss eller vevsrester
 • vevsbiter, organ, blod, blodprodukt og blodige bandasjer
 • avfall fra luftsmitteisolat.

Tomme kjemikalieflasker av glass, plast og medisinglass

Tomme kjemikalieflasker av glass og medisinglass, og tomme kjemikalieflasker av plast skal sendes til forbrenning i gule plastbeholdere.  Kjemikalieflasker med rester avhendes som farlig avfall.

Emballering

Til problemavfall skal gule plastbeholder med lokk benyttes. Beholderen regnes som full når avfallet når opp til den tynne streken før toppen (max fyllingsgrad). Når beholderen er full skal lokket trykkes godt på og beholderen skal nå være helt tett. Beholderen må ikke fylles mer opp enn at den enkelt kan løftes.
Kanyleboksene og/eller plastflaskene med stikkende og skjærende avfall skal plasseres rett i gule plastbeholdere.

Kanyleboksar og gule plastbeholdere til emballering av problemavfall finnes på avfallsrommet for farlig avfall og problemavfall.

Dersom det er lite eller tomt for emballasje ta kontakt med kontaktperson for farlig avfall ved ditt institutt/enhet.

De gule avfallsbeholderne trenger ikke merkes. 

Lagring/hentesteder

Bruker setter de lukkede plastbeholderene på tilvist sted for problemavfall på rommet for farlig avfall og problemavfall.

Hentesteder for farlig avfall og problemavfall ved UiB:

 • Det nye odontologibygget, Årstadveien 19, avfallsrom ved varemottak.
 • BB-bygget: Bossrom i 1.etg.
 • BB-bygget: Dyrestall 7.etg. syd.
 • Fellesbygget, Årstadveien 21: bossrom, innkjøring fra Alrek
 • Thormøhlens gate 55 (HIB): bossrom, 1. etg
 • Thormøhlens gate 53 B, 1. etg.
 • Realfagbygget: spesialrom i kjelleretasjen
 • Møllendalsveien 61 (KMD)

Dersom bygget ikke har kjøle-/fryserom for problemavfall, skal avfallet der det er nødvendig lagres på slike rom på instituttet/avdelinga til hentedagen, for så å settes ned på avfallsrom for problemavfall innen kl. 10.00 hentedagen.

Dersom det minker på kanylebokser og gule plastbeholdere skal melding om dette gis til kontaktperson for avfall ved instituttet/enheten.