Hjem
HMS-portalen

HMS-handlingsplan

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) er UiBs overordnede plan for arbeidsmiljøutvikling.