Hjem
HMS-portalen
HMS, roller

Roller i HMS-arbeidet

HMS - en felles oppgave, med ulike roller.

Hovedinnhold

Leder: HMS er et lederansvar på alle nivå og er integrert i all ledelse.
Leder kan delegere HMS-oppgaver til andre, som prosjektleder, HMS-koordinator, strålevernkoordinator, miljøkontakter mv.

Ansatte og studenter har ansvar for aktiv medvirkning i arbeidsmiljøarbeidet.

Verneombudene har en tilsynsfunksjon og skal ivareta ansattes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet, og er samarbeidspartnere for ledelsen.

Bedriftshelsetjenesten bistår ledere og ansatte med å skape sunne og trygge arbeidsmiljøforhold, og har en fri og uavhengig stiling i arbeidsmiljøspørsmål.

Faggruppe for HMS, beredskap, HR-avdelingen, Eiendomsavdelingen og Kollegiesekretariatet er fagenheter i UiBs HMS-arbeid.

Arbeidsmiljøutvalget er partssammensatt og arbeider for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø ved UiB.