Hjem

HMS-portalen

Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

Arbeidsmiljøutvalget er partssammensatt og skal arbeide for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø ved UiB.

Utvalget skal delta i planleggingen av HMS-arbeidet ved UiB, og følge nøye med på utviklingen av arbeidsmiljøet. AMU sine oppgaver er beskrevet i Arbeidsmiljøloven

Sammensetning
AMU ved UiB har ti faste medlemmer med tale-, forslag-, og stemmerett. Arbeidsgiver og arbeidstaker har like mange representanter i AMU og skifter på å lede utvalget. AMU har to faste medlemmer fra bedriftshelsetjenesten (HMS-seksjonen) med tale- og forslagsrett og fast observatør fra studentene og studentombudet.

Medlemmer 2018-2019

Leder 2018: Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm

Representanter forMedlemmerVaramedlemmer
arbeidsgiversiden
 • Rektor Dag Rune Olsen
 • Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm (leder 2018)
 • HR-direktør Sonja Iren Dyrkorn                   
 • Eiendomsdirektør Even Berge            
 • Dekan Helge K. Dahle
 • Prorektor Margareth Hagen 
 • Assisterende universitetsdirektør Tore Tungodden
 • Avdelingsdirektør Christen Solheim
 • Underdirektør Agnethe Erstad Larsen
 • Fakultetsdirektør Alette Gilhus Mykkeltvedt 
arbeidstakersiden
 • Hovedverneombud: Rådgiver Else Jerdal
 • Akademikerne: Seniorrådgiver Jan Georg Tangenes
 • Forskerforbundet: Rådgiver Toril Ivarsøy
 • Parat: Seniorkonsulent Randi Heimvik          
 • NTL: Førstekonsulent Jørgen Melve 
 • Hovedverneombud: Førsteamanuensis Terje Knutsen
 • Akademikerne: Overingeniør Kristian Botnen
 • Forskerforbundet: Førsteamanuensis Helge Holgersen
 • Parat: Rådgiver Liv-Grethe Gudmundsen
 • NTL: Senioringeniør Morten-Christian Bernson
Bedriftshelsetjenesten
 • Leder for HMS-seksjonen Roar Nese
 • Bedriftsfysioterapeut/gruppeleder Bente Nilsen Hordvik
 • Bedriftsfysioterapeut/gruppeleder Bente Nilsen Hordvik
 • Yrkeshyginiker Bente-Lise P. Lillebø (Bedriftssykepleier Tordis M. Sundnes, V-18)

Observatør fra studentene

og studentombud

 • Nikolai Klæboe (Natalie Johnsen, V-18)
 • Studentombud Sylvi Leirvaag
 • Henrik Madsen (Håkon R. Mikalsen, V-18) 

Arbeidsutvalg

 • Kjell Bernstrøm (leder)
 • Sonja Iren Dyrkorn
 • Roar Nese                                                                                    
 • Else Jerdal
 • Jørgen Melve

Møteplan for 2018

 • Torsdag 22. februar, kl. 09.00-11.00                                   
 • Onsdag 7. mai, kl. 10.00-12.30  
 • Mandag 28. mai, kl. 08.00-08.30 - ekstraordinært møte                              
 • Torsdag 4. oktober, kl. 12.30-14.30                  
 • Onsdag 6. desember, kl. 09.00-11.00   

Møtested: Muséplassen 1., Kollegierommet