Hjem
HMS-portalen
AMU

Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

Arbeidsmiljøutvalget er partssammensatt og skal arbeide for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø ved UiB.

Hovedinnhold

Utvalget skal delta i planleggingen av HMS-arbeidet ved UiB, og følge nøye med på utviklingen av arbeidsmiljøet. AMU sine oppgaver er beskrevet i Arbeidsmiljøloven

Sammensetning
AMU ved UiB har ti faste medlemmer med tale-, forslag-, og stemmerett. Arbeidsgiver og arbeidstaker har like mange representanter i AMU og skifter på å lede utvalget. AMU har to faste medlemmer fra bedriftshelsetjenesten (HMS-seksjonen) med tale- og forslagsrett og fast observatør fra studentene og studentombudet.

Medlemmer 2022

Representanter forMedlemmerVaramedlemmer
arbeidsgiversiden
 • Rektor Margareth Hagen
 • Universitetsdirektør Robert Rastad (leder)
 • HR-direktør Sonja Iren Dyrkorn    
 • Eiendomsdirektør Kjartan Nesset 
 • Dekan Per Bakke
 • Viserektor Pinar Heggernes
 • Assisterende universitetsdirektør Tore Tungodden
 • Avdelingsdirektør Christen Solheim
 • Underdirektør Agnethe Erstad Larsen
 • Dekan Gunn Mangerud 
arbeidstakersiden
 • Hovedverneombud: June-Vibecke Knudtsen Indrevik 
 • Akademikerne: Seniorrådgiver Jan Georg Tangenes
 • Forskerforbundet: Førsteamanuensis Helge Holgersen
 • Parat: Seniorrådgiver Linda Emdal
 • NTL: Rådgiver Jørgen Melve
 • Hovedverneombud: Seniorrådgiver Michael Peter Riisøen
 • Akademikerne: Overingeniør Kristian Botnen
 • Forskerforbundet: Professor Steinar Vagstad
 • Parat: Seniorrådgiver Liv-Grethe Gudmundsen
 • NTL: Seniorkonsulent Linnea Reitan Jensen 
Bedriftshelsetjenesten
 • Kontorsjef Bente Nilsen Hordvik
 • Senioringeniør Bente-Lise P. Lillebø
 • Senioringeniør Bente-Lise P. Lillebø
 • Bedriftssykepleier Gunvor Landro 

Observatør fra studentene
og studentombud

 • Student Andrea Nesvik Voss
 • Student Oscar dos Santos Kvalsvik (V-22)
 • Studentombud Karsten Olav Aarestrup 
 • Student Oscar dos Santos Kvalsvik
 • Student Thomas Helland-Hansen (V-22)

Arbeidsutvalg

 • Robert Rastad (leder)
 • Sonja Iren Dyrkorn                                                                               
 • June-Vibecke Knudtsen Indrevik 
 • Linda Emdal
 • Bente Nilsen Hordvik

I tillegg møter Eiendomsdirektør Kjartan Nesset ved behov

Møteplan for 2022

 • Torsdag 17. februar, kl. 12:00 - 15:00
 • Torsdag 7. april, kl. 09:00 - 12:00
 • Onsdag 22. juni, kl. 12:00 - 15:00
 • Torsdag 22. september, kl. 09:00 - 12:00
 • Torsdag 17. november. kl. 09:00 - 12:00

Møtested:

 • 17.02: Digitalt
 • 07.04: Det medisinske fakultet
 • 22.06: Muséplassen 1, Kollegierommet
 • 22.09: Universitetsmuseet
 • 17.11: Muséplassen 1, Kollegierommet