Hjem
HMS-portalen

Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

Arbeidsmiljøutvalget er partssammensatt og skal arbeide for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø ved UiB.

Utvalget skal delta i planleggingen av HMS-arbeidet ved UiB, og følge nøye med på utviklingen av arbeidsmiljøet. AMU sine oppgaver er beskrevet i Arbeidsmiljøloven

Sammensetning
AMU ved UiB har ti faste medlemmer med tale-, forslag-, og stemmerett. Arbeidsgiver og arbeidstaker har like mange representanter i AMU og skifter på å lede utvalget. AMU har to faste medlemmer fra bedriftshelsetjenesten (HMS-seksjonen) med tale- og forslagsrett og fast observatør fra studentene og studentombudet.

Medlemmer 2019-2020

Leder 2019: NTL Seniorkonsulent Jørgen Mevle

Representanter forMedlemmerVaramedlemmer
arbeidsgiversiden
 • Rektor Dag Rune Olsen
 • Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm
 • HR-direktør Sonja Iren Dyrkorn                   
 • Eiendomsdirektør Even Berge            
 • Dekan Helge K. Dahle
 • Prorektor Margareth Hagen 
 • Assisterende universitetsdirektør Tore Tungodden
 • Avdelingsdirektør Christen Solheim
 • Underdirektør Agnethe Erstad Larsen
 • Fakultetsdirektør Alette Gilhus Mykkeltvedt 
arbeidstakersiden
 • Hovedverneombud: June-Vibecke Knudtsen Indrevik 
 • Akademikerne: Seniorrådgiver Jan Georg Tangenes (nestleder 2019)
 • Forskerforbundet: Rådgiver Toril Ivarsøy
 • Parat: Seniorkonsulent Randi Heimvik          
 • NTL: Seniorkonsulent Jørgen Melve (leder 2019)
 • Hovedverneombud: Seniorrådgiver Michael Peter Riisøen
 • Akademikerne: Overingeniør Kristian Botnen
 • Forskerforbundet: Førsteamanuensis Helge Holgersen
 • Parat: Rådgiver Liv-Grethe Gudmundsen
 • NTL: Førstekonsulent Linnea Reitan Jensen 
Bedriftshelsetjenesten
 • Leder for HMS-seksjonen Roar Nese
 • Bedriftsfysioterapeut/gruppeleder Bente Nilsen Hordvik
 • Bedriftsfysioterapeut/gruppeleder Bente Nilsen Hordvik
 • Yrkeshyginiker Bente-Lise P. Lillebø 

Observatør fra studentene

og studentombud

 • Morten Stene
 • Studentombud Sindre Dueland
 • Tori Heitmann Jørgensen

Arbeidsutvalg

 • Jørgen Melve (leder)
 • Kjell Bernstrøm
 • Sonja Iren Dyrkorn
 • Roar Nese                                                                                    
 • Even Berge
 • June-Vibecke Knudtsen Indrevik 
 • Jan Georg Tangenes (nestleder)

Møteplan for 2019

 • Fredag 22. februar, kl. 09.00-11.30                                   
 • Onsdag 8. mai, kl. 12.30-15.00     
 • Onsdag 26. juni, kl. 13.00-14.00       
 • Torsdag 3. oktober, kl. 12.00-15.00                 
 • Onsdag 4. desember, kl. 09.00-11.30   

Møtested:

 • 22.02, 26.06, 04.10: Muséplassen 1., Kollegierommet.
 • 08.05: KMD
 • 03.10: MN
 • 04.12: Muséplassen 1, Kollegierommet