Hjem
HMS-portalen

Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

Arbeidsmiljøutvalget er partssammensatt og skal arbeide for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø ved UiB.

Utvalget skal delta i planleggingen av HMS-arbeidet ved UiB, og følge nøye med på utviklingen av arbeidsmiljøet. AMU sine oppgaver er beskrevet i Arbeidsmiljøloven

Sammensetning
AMU ved UiB har ti faste medlemmer med tale-, forslag-, og stemmerett. Arbeidsgiver og arbeidstaker har like mange representanter i AMU og skifter på å lede utvalget. AMU har to faste medlemmer fra bedriftshelsetjenesten (HMS-seksjonen) med tale- og forslagsrett og fast observatør fra studentene og studentombudet.

Medlemmer 2020-2021

Leder 2020: Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm

Representanter forMedlemmerVaramedlemmer
arbeidsgiversiden
 • Rektor Dag Rune Olsen
 • Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm (leder)
 • HR-direktør Sonja Iren Dyrkorn (nestleder)     
 • Eiendomsdirektør Kjartan Nesset (Even Berge V-2020)            
 • Dekan Helge K. Dahle
 • Prorektor Margareth Hagen 
 • Assisterende universitetsdirektør Tore Tungodden
 • Avdelingsdirektør Christen Solheim
 • Underdirektør Agnethe Erstad Larsen
 • Fakultetsdirektør Alette Gilhus Mykkeltvedt 
arbeidstakersiden
 • Hovedverneombud: June-Vibecke Knudtsen Indrevik 
 • Akademikerne: Seniorrådgiver Jan Georg Tangenes
 • Forskerforbundet: Seniorrådgiver Toril Ivarsøy
 • Parat: Seniorkonsulent Randi Heimvik          
 • NTL: Seniorkonsulent Jørgen Melve
 • Hovedverneombud: Seniorrådgiver Michael Peter Riisøen
 • Akademikerne: Overingeniør Kristian Botnen
 • Forskerforbundet: Førsteamanuensis Helge Holgersen
 • Parat: Rådgiver Liv-Grethe Gudmundsen
 • NTL: Førstekonsulent Linnea Reitan Jensen 
Bedriftshelsetjenesten
 • Kontorsjef Bente Nilsen Hordvik
 • Yrkeshygieniker Bente-Lise P. Lillebø
 • Yrkeshyginiker Bente-Lise P. Lillebø
 • Bedriftssykepleier Gunvor Landro 

Observatør fra studentene

og studentombud

 • Kristoffer Eik (Morten Stene V-2020)
 • Studentombud Sindre Dueland
 • Martine Jordana Baarholm (Tori Heitmann Jørgensen V-2020)

Arbeidsutvalg

 • Kjell Bernstrøm (leder)
 • Sonja Iren Dyrkorn (nestleder)                                                                                  
 • June-Vibecke Knudtsen Indrevik 
 • Jan Georg Tangenes
 • Kjartan Nesset (Even Berge V-2020) (deltar ved behov)
 • Runa Jakhelln (sekretær)

Møteplan for 2020

 • Onsdag 29. januar, kl. 13.00-15.30                                   
 • Torsdag 15. april, kl. 09:00-12.00     
 • Onsdag 17. juni, kl. 12.30-15.00       
 • Onsdag 16. september, kl. 12.00-14.00                 
 • Onsdag 25. november, kl. 09.00-11.30   

Møtested:

 • 29.01: Muséplassen 1., Kollegierommet.
 • 15.04: Gjennomføres digitalt
 • 17.06: Gjennomføres digitalt
 • 16.09: Gjennomføres digitalt
 • 25.11: Universitetsmuseet