Hjem
HMS-portalen
AMU

Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

Arbeidsmiljøutvalget er partssammensatt og skal arbeide for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø ved UiB.

Hovedinnhold

Utvalget skal delta i planleggingen av HMS-arbeidet ved UiB, og følge nøye med på utviklingen av arbeidsmiljøet. AMU sine oppgaver er beskrevet i Arbeidsmiljøloven

Sammensetning
AMU ved UiB har ti faste medlemmer med tale-, forslag-, og stemmerett. Arbeidsgiver og arbeidstaker har like mange representanter i AMU og skifter på å lede utvalget. AMU har to faste medlemmer fra bedriftshelsetjenesten (HMS-seksjonen) med tale- og forslagsrett og fast observatør fra studentene og studentombudet.

Medlemmer 2024

Representanter forMedlemmerVaramedlemmer
arbeidsgiversiden
 • Rektor Margareth Hagen
 • Universitetsdirektør Tore Tungodden (leder)
 • HR-direktør Kathrine Brosvik Thorsen    
 • Eiendomsdirektør Kjartan Nesset 
 • Dekan Norman Anderssen
 • Prorektor Pinar Heggernes
 • Ass. universitetsdirektør Kari Fuglseth
 • Avdelingsdirektør Christen Solheim
 • Underdirektør Agnethe Erstad Larsen
 • Dekan Camilla Brautaset 
arbeidstakersiden
 • Hovedverneombud: June Vibecke Knudtsen Indrevik 
 • Akademikerne: Seniorrådgiver Jan Georg Tangenes
 • Forskerforbundet: Førsteamanuensis Astrid Louise Hanssen Wang
 • Parat: Seniorrådgiver Linda Emdal 
 • NTL: Rådgiver Jørgen Melve
 • Hovedverneombud: Seniorrådgiver Michael Peter Riisøen
 • Akademikerne: Overingeniør Kristian Botnen
 • Forskerforbundet: Professor Steinar Vagstad
 • Parat: Seniorrådgiver Liv-Grethe Gudmundsen
 • NTL: Rådgiver Berit Storaker 
Bedriftshelsetjenesten
 • Kontorsjef Bente Nilsen Hordvik
 • Seniorrådgiver Bente-Lise P. Lillebø
 • Seniorrådgiver Bente-Lise P. Lillebø
 • Bedriftssykepleier Gunvor Landro 

Observatør fra studentene
og studentombud

 • Student Lars Jacob Ruland Jacobsen (vår)
 • Studentombud Karsten Olav Aarestrup 
 • Student Kaja Ingdal Hovdenak (vår)

Arbeidsutvalg

 • Tore Tungodden (leder)
 • Kathrine Brosvik Thorsen                                                                               
 • June Vibecke Knudtsen Indrevik 
 • Astrid Louise Hanssen Wang 
 • Bente Nilsen Hordvik

I tillegg møter Eiendomsdirektør Kjartan Nesset ved behov

Møteplan for 2024

 • Torsdag 15. februar, kl. 12:00 - 15:00
 • Torsdag 04. april, kl. 12:00 - 15:00
 • Tirsdag 20. juni, kl. 12:00 - 15:00
 • Torsdag 26. september, kl. 12:00 - 15:00
 • Torsdag 21. november. kl. 12:00 - 15:00

Møtested:

 • 15.02: Muséplassen 1, Kollegierommet
 • 04.04: Universitetsbiblioteket
 • 20.06: Muséplassen 1, Kollegierommet
 • 26.09: Det samfunnsvitenskapelige fakultet
 • 21.11: Muséplassen 1, Kollegierommet