Hjem
HMS-portalen

Team: HMS og beredskap

Teamet har systemansvar knyttet til HMS og beredskap, samt tilbyr opplæring og kurs innen HMS.

Hovedinnhold

Team: HMS og beredskap er organisert under HR-avdelingens Seksjon for arbeidsmiljø og organisasjonsutvikling

ArbeidsområderSystemerKursing inkluderer blant annet
 • Sikkerhet og beredskap
 • Risikofylt arbeidsmiljø
  • Kjemikalier
  • Biologiske faktorer
  • Strålevern
 • Stoffkartotek
 • Avfallsdeklarering 
 • HMS-avvikssystemet
 • Risikovurdering
 • Beredskap
 • Registrering av felt & tokt 
 • Grunnopplæring HMS for verneombud
 • Kurs i stoffkartoteket
 • Førstehjelpskurs
 • Kurs i HMS-risikovurdering og SJA
 • Kurs i håndtering av farlig avfall
 • Strålevernskurs

Kurstilbud HMS