Hjem
HR-avdelingen

Seksjon for arbeidsmiljø og organisasjonsutvikling

Seksjonen arbeider med å utvikle og følge opp rammer, verktøy og metode for arbeidsmiljø, organisasjons- og kompetanseutvikling.

Hovedinnhold

Seksjon for arbeidsmiljø og organisasjonsutvikling ledes av Ingve Bergheim og er delt inn i tre team: 

 • HMS og beredskap
  Systemansvar tilknyttet HMS og beredskap, inkl. en rådgivende rolle ovenfor enhetene i lovpålagt og systematisk HMS- og beredskapsarbeid. Tilbyr opplæring og kurs. Teamet koordinerer ulike lokale roller knyttet til HMS og beredskap, som HMS-koordinatorer og lignende. 
   
 • Karriere og kompetanse 
  Ansvar for UiB Ferd (karrieresenter for yngre forskere), lærlingordningen, HR-skolen, Staff Mobility Week (ansattutvekslingsuke), kompetansemidler, e-læringsstøtte, kompetansekartlegging som arbeidsområde samt kompetansetiltak for ulike målgrupper.
   
 • Organisasjonsutvikling
  Tilbyr skreddersydde opplegg, rådgivning og støtte til ledelse- og organisasjonsutvikling. Bistår også i større endrings- og omstillingsprosesser i organisasjonen.

Tjenestekatalog

Arbeidsområder og system 

Program og kurs 

Kompetanseheving og rådgivning

 

Kurstilbud HMS

Lederutvikling

Karriere- og kompetanseutvikling

Andre kurs 

 • Seniorkurs
 • Lederutvikling 
 • Organisasjonsutvikling 
 • Prosessforbedring

(Tematiske) innlegg og verksted

 • Gruppedynamikk 
 • Håndtering og ledelse av endringsprosesser 
 • Konflikthåndtering
 • Møteledelse 
 • Psykologisk trygghet 
 • Relasjonell ledelse 
 • Samarbeidskultur 
 • Selvledelse 
 • Tilbakemeldingskultur