Hjem
Ansattsider

HR i forskning

Universitet i Bergen arbeider for å gi den beste støtten vi kan til våre ansatte. Vi har derfor arbeidet for og mottatt utmerkelsen HR Excellence in Research (HREiR).

Hovedinnhold

HREiR er en anerkjennelse av at UiB arbeider målrettet for å videreutvikle vitenskapelige ansattes arbeidsvilkår og gi god støtte til den enkelte i sin karriere. Arbeidet bygger på Charter og Code.

Hva vil dette bety for ansatte ved UiB?

Statusen som HREiR innebærer at ansatte ved UiB skal merke at universitetet arbeider målrettet for å tilby bedre HR i forskning. HR handler om å sørge for at fagmiljøene har gode rammer for sitt arbeid og at ansatte blir godt ivaretatt. UiB arbeider med å gjøre forbedringer ut fra tilbakemeldinger og ønsker fra våre egne ansatte i ulike grupper og karrierestadier.

De kommende årene har UiB et spesielt fokus på fem innsatsområder - se under.

Hvorfor er dette viktig for UiB?

Statusen «HR Excellence in Research» vil synliggjøre internasjonalt at UiB har forpliktet seg til å utvikle kvalitet i HR I forskning. Dette vil bidra til å rekruttere de beste forskerne ved å vise at vi tilbyr gode vilkår. Statusen vil også ha betydning for universitet ved etablering av fremtidige, internasjonale forskningsprosjekter som Horisont Europa. Samtidig gir HREiR en god ramme for involvering av hele organisasjonen i arbeidet med bedre HR I forskning.

Hva skjer?

UiB har 16 tiltak som en del av en HR handlingsplan. Tiltakene er fordelt på fem overordnede innsatsområder:

 • Rekruttering
  Åpne, transparente og merittbaserte rekrutteringsprosesser er viktig for rettighetene til søkere til stillingene, men også for mangfoldet i forskningsmiljøene ved UiB.
   
 • Karriereutvikling
  Det å styrke FoU-ansattes karriereutvikling er det mest sentrale utviklingsområdet for UiB i den første fasen av prosjektet. I dette ligger også etablering av karriererådgivningstjenester spesielt rettet mot ph.d.-gruppen.
   
 • Veilederrollen
  Veiledning dekker ulike etiske, faglige og personalmessige aspekter av FoU-arbeid. Disse aspektene kan utvikles tverrfaglig ved å fokusere på tiltak som styrker helheten i veilederrollen.
   
 • Likestilling og mangfold
  UiB har en lang tradisjon for likestillingspolitikk og mangfold i FoU-stillinger, men erkjenner at det er behov for kontinuerlig å utvikle kunnskap og virkemidler som gir kjønnsbalanse og like muligheter for alle på karriereveien som forsker.
   
 • Administrativ støtte til FoU-ansatte
  Administrativ støtte til FoU-ansatte er gjort til et overordnet tiltaksområde for å utvikle og effektuere UiB-rutiner som sikrer at forskeres arbeidsvilkår gir tilstrekkelig fleksibilitet for å oppnå gode forskningsresultater.

Mer informasjon finner du på prosjektsiden.

Arbeid som pågår

Karrierepolitikk for yngre forskere ved UiB 

Handlingsplan for ph.d.-utdanning 2020-2024