Hjem

UiB Tjenesteutvikling

Her finner du aktivitetene i prosjektet:

Nyhet
Illuastrasjonsbilde for sprint

Finner innovative løsninger for arbeidshverdagen

Andre kull av UiBs tjenesteinnovasjonsprogram har nettopp hatt siste samling. De har blant annet jobbet med å øke gjennomføringsgraden på bachelorutdanningene.
Nyhet
Samling ifm prosjekt strategisk kommunikasjon

Fokus på strategisk kommunikasjon

UiB er et internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet, men hvordan skal vi fortelle historien om UiB ute i verden? Prosjektet strategisk forskningskommunikasjon er et samarbeid mellom FIA og KA, der målet er å posisjonere UiB som et verdensledende forskningsuniversitet.

Nyhet
Bilde fra Mural

Idesprint for læringsmiljø!

Koronakrisen endret universitet over natten. Hva har fungert godt? Hva har vi savnet? Og hva ønsker vi å ta med oss videre fra denne perioden?

Nyhet
ill. utviklingstid

Utviklingstid - et konsept fra Tjenesteinnovasjonsprogrammet

De fleste opplever en annerledes arbeidshverdag enn tidligere. Dette gir oss nye muligheter og nye utfordringer. I den grad ansatte har mulighet ønsker HR-avdelingen å oppfordre at man bruker tid til utvikling. Dette kan være utvikling av: kompetanse, samarbeid, prosesser eller digitale flater.

Nyhet
Digitale POP-UP

Digitale POP-UP verksted: Hvordan bruke metodikken digitalt?

Denne uken har ansatte fått muligheten til å delta på POP-UP verksted - digitalt. Over 60 deltakere har fått prøvd seg på metodikken og nye digitale verktøy.