Hjem

UiB Tjenesteutvikling

Hovedinnhold

UIB Tjenesteutvikling

UiB Tjenesteutvikling skal

  • Utforske organisasjonens behov
  • Utfordre arbeidsmetoder og praksis
  • Utvikle fremtidens tjenester
Nyhet
gruppe med mennesker på befaring i bygg

Tre hundre ansatte besøkte NG5

I løpet av januar besøkte tre hundre ansatte fra alle avdelingene i fellesadministrasjonen NG5, for å se hvordan de nye lokalene blir.

Nyhet
Gruppe med mennesker

Etablerer nye brukergrupper

Byggingen av NG5 går mot slutten, som også betyr at brukerutvalget etter hvert vil avslutte sitt arbeid. Nå etableres flere andre grupper hvor brukere av NG5 skal delta, blant annet for flyttingen.

Nyhet
Vinnergruppen med medaljer

Vil redusere UiBs digitale fotavtrykk

Gruppen Kiss vant finalen i Tjenesteinnovasjonsprogrammet (TIP) med sin idé om UiBs klimaverktøykasse. Denne skal blant annet redusere UiBs digitale fotavtrykk.

Nyhet
NG5

Nyhetsbrev om NG5

Høsten 2023 flytter fellesadministrasjonen på UiB inn i Nygårdsgaten 5 (NG5). Dette nyhetsbrevet vil gi deg som skal ha arbeidsplass i bygget månedlige oppdateringer på hva som skjer i tiden frem til innflytting.

Skal du ha arbeidsplass i NG5, og har innspill til hva som er viktig for deg i tiden frem mot innflytting?

Kontakt UiB Tjenesteutvikling: tjenesteutvikling@uib.no