Hjem

Prosjekt Tjenesteutvikling

Illustrasjon av mennesker, digitale verktøy og nygårdsgaten 5

Mål for prosjektet

Fornye de administrative tjenestene for å sikre god støtte til universitetets kjernevirksomhet.

Utvikle Nygårdsgaten 5 som felles arena for å utvikle de administrative tjenestene for hele universitetet.

Prosjektet varer fra høsten 2018 til 2021.

Har du innspill til prosjektet? Send oss en e-post.

Prosjekt Tjenesteutvikling

Design Sprint - En tydelig, fasilitert og velprøvd metode!

I en (Google design) sprint bygger og tester man ut et konsept på fem dager. Da får en konsentrasjon og fokus på en problemstilling ved å jobbe intensivt.

Prosjekt Tjenesteutvikling
Innspill fra avdelingssamling

Innspill fra avdelingssamlingene

Prosjekt Tjenesteutvikling møtte alle avdelingene i sentraladministrasjonen i uke 18 og 19. Innspillene deres er nå oppsummert og tilgjengelig.

Prosjekt Tjenesteutvikling
Kalfarveien 31 - fasade

Erstatningslokale for NG5 blir Kalfarveien 31

Sentraladministrasjonen som i dag er lokalisert i Nygårdsgaten 5 flytter til Kalfarveien 31 i løpet av våren 2020.

Prosjekt Tjenesteutvikling
Illustrasjonsbilde av BLT

Brukerreisen – hvordan sikre at tjenestene vi tilbyr er brukervennlig?

Første gruppe har nå fått en innføring i BLT-modellen med ekstra fokus på brukerreise-verktøyet. BLT står for behov, løsning og testing.

PROSJEKT TJENESTEUTVIKLING
Nygårdsgaten 5

Ti spørsmål og svar

Administrasjonen ved UiB pakker snart flyttekassene og gjør seg klar for sin største endring på lenge. Prosjekt Tjenesteutvikling (PT) vil prege de neste årene, men hva er det egentlig og hva har det å si for deg som ansatt? Her er ti kjappe spørsmål og svar.