Hjem

UiB Tjenesteutvikling

Hovedinnhold

UIB Tjenesteutvikling

UiB Tjenesteutvikling skal

  • Utforske organisasjonens behov
  • Utfordre arbeidsmetoder og praksis
  • Utvikle fremtidens tjenester
Nyhet
To damer sitter sammen på en benk

Markerte ett år til innflytting i NG5

I Kalfarveien markerte fellesadministrasjonen at det bare er ett år igjen til de er sammen under ett tak i NG5.

Nyhet
Illustrasjon av kontorlandskap

Høyt gjenbruk i NG5

NG5 blir et av UiBs mest miljøvennlige bygg. Store deler av de eksisterende møblene til fellesadministrasjonen blir derfor gjenbrukt i nye lokaler.

Nyhet
To deltakere presenterer oppgaven sin foran en jury

Lær innovative metoder til arbeidshverdagen

Vil du lære om innovative metoder til din arbeidshverdag på UiB? Til høsten starter et nytt kull av Tjenesteinnovasjonsprogrammet (TIP).

Nyhet
Samling med mennesker

Alumnisamling for TIP-deltakere

I juni var tidligere deltakere på UiBs Tjenesteinnovasjonsprogram (TIP) invitert til alumnisamling, der temaet var fasilitering og gruppedynamikk.

Skal du ha arbeidsplass i NG5, og har innspill til hva som er viktig for deg i tiden frem mot innflytting?

Kontakt UiB Tjenesteutvikling: tjenesteutvikling@uib.no