Hjem

Prosjekt Tjenesteutvikling

Illustrasjon av mennesker, digitale verktøy og nygårdsgaten 5

Prosjekt Tjenesteutvikling 

Prosjektet skal sikre at sentraladministrasjonen ved Universitetet i Bergen tilbyr fremtidsrettede tjenester i et fleksibelt bygg.

Prosjektet varer fra høsten 2018 til 2021.

Prosjekt Tjenesteutvikling

Spørreskjema til alle administrative ansatte

I uke 49 får alle ansatte i sentraladministrasjonen tilsendt et spørreskjema på e-post fra Prosjekt Tjenesteutvikling. Husk svarfrist fredag 14.desember.

Prosjekt Tjenesteutvikling
Vurderingsgrunnlag

Kartlegging i sentraladministrasjonen

Prosjekt Tjenesteutvikling vil i samarbeid med AFF og Mellomrom Arkitekturpsykologi gjennomføre en kartlegging blant ansatte i sentraladministrasjonen i løpet av desember 2018 til februar 2019.  

PROSJEKT TJENESTEUTVIKLING
Nygårdsgaten 5

Ti spørsmål og svar

Administrasjonen ved UiB pakker snart flyttekassene og gjør seg klar for sin største endring på lenge. Prosjekt Tjenesteutvikling (PT) vil prege de neste årene, men hva er det egentlig og hva har det å si for deg som ansatt? Her er ti kjappe spørsmål og svar.

Tjenesteutvikling
VR briller på digital myldredag

Fremtidsrettede tjenester ved UiB

Prosjektet Tjenesteutvikling skal bidra til at sentraladministrasjonen ved Universitetet i Bergen tilbyr fremtidsrettede tjenester.

Prosjekt Tjenesteutvikling
Illustrasjonsbilde av hovedinngang i NG5

Status for prosjekt Tjenesteutvikling

De to første delprosjektene i prosjekt Tjenesteutvikling er vedtatt. Det er også avklart hvordan det skal jobbes videre med utforming av arbeidsplasskonsept og bygg. Bildet i denne saken er en illustrasjon som viser hvordan fasaden og hovedinngangen kan se ut i fremtiden.