Hjem

UiB Tjenesteutvikling

Nyhet
Digitale POP-UP

Digitale POP-UP verksted: Hvordan bruke metodikken digitalt?

Denne uken har ansatte fått muligheten til å delta på POP-UP verksted - digitalt. Over 60 deltakere har fått prøvd seg på metodikken og nye digitale verktøy.

Nyhet
ill. utviklingstid

Utviklingstid - et konsept fra Tjenesteinnovasjonsprogrammet

De fleste opplever en annerledes arbeidshverdag enn tidligere. Dette gir oss nye muligheter og nye utfordringer. I den grad ansatte har mulighet ønsker HR-avdelingen å oppfordre at man bruker tid til utvikling. Dette kan være utvikling av: kompetanse, samarbeid, prosesser eller digitale flater.

Prosjekt Tjenesteutvikling
POP-UP verksted, deltakere

POP-UP uke: En praktisk innføring i ny arbeidsmetodikk

Denne uken har det vært POP-UP verksted på UiB, hvor ansatte har fått mulighet til å få et praktisk innblikk i ny metodikk. Interessen har vært stor og 150 ansatte har meldt seg på verkstedene.

Nyhet
Gruppearbeid

BRAIN SPRINT: Hvordan komme frem til de gode idéene?

Det sies at brainstorming ikke nødvendigvis gir de resultatene eller den kreativiteten som man ønsker. Prosjekt Tjenesteutvikling ville derfor utfordre 120 HR-medarbeidere og ledere på HR-dagen til en brainsprint.

Prosjekt Tjenesteutvikling
Tjenesteinnovasjonsprogrrammet

Vil du utvikle fremtidens tjenester?

Administrativt ansatte fra ulike deler av organisasjonen har de siste månedene fått opplæring i innovasjonsmetodikk gjennom Tjenesteinnovasjonsprogrammet. Nå søkes det etter deltakere til kull 2.