Home

UiB Service development

Main content

Illustrasjon av mennesker, digitale verktøy og nygårdsgaten 5

Tjenesteutvikling for sentraladministrasjonen

Prosjektet skal sikre at sentraladministrasjonen ved Universitetet i Bergen tilbyr fremtidsrettede tjenester i et fleksibelt bygg.

Prosjektet varer fra høsten 2018 til 2021.

Denne prosjektsiden vil fortløpende oppdateres med dokumentasjon og relevant informasjon.

Tjenesteutvikling
VR briller på digital myldredag

Fremtidsrettede tjenester ved UiB

Prosjektet Tjenesteutvikling skal bidra til at sentraladministrasjonen ved Universitetet i Bergen tilbyr fremtidsrettede tjenester.