Hjem
HR-avdelingen
Kompetanseutvikling

Instituttlederprogrammet

Instituttlederprogrammet er en arena for kompetanseutvikling og erfaringsutveksling for institutt- og senterledere knyttet til UiB. Programmet består av tre ulike tilbud.

Hovedinnhold

Programmet består av to ulike tilbud:

 • Introduksjonskurs for nye instituttledere
 • Instituttledersamlinger

Introduksjonskurset går over to dager og dekker faste tema som lederrollen, finans & økonomi, utdannings- og forskningsledelse og rammer for ledelse.

Instituttledersamlingene er heldagssamlinger og arrangereres en gang per semester. På disse samlingen varierer temaene, men gjerne med utgangspunkt i tema som knytter lederrollen tidsaktuelle prosjekter, samfunnsdebatter m.v.

Hvem kan delta på instituttlederprogrammet?

Programmet er åpent for instituttledere ved UiB og senterledere tilknyttet UiB.

Kursinnhold

Instituttlederprogrammet er en arena for kompetanseutvikling og erfaringsutveksling for institutt- og senterledere knyttet til UiB. Programmet består av tre ulike tilbud.

Introduksjonskurset er bygget opp som følger:

 • 4 moduler, totalt 2 dager
 • Tilbys semestervis
 • Kan gjennomføres med få deltakere
 • Sikrer rask tilgang til nødvendig informasjon og verktøy innenfor:
  • Strategi og personalledelse
  • Lov- og avtaleverk
  • Finansieringsmodell og budsjett
  • Utdannings- og forskningsledelse
  • Fokus på opplæring gjennom praktiske eksempler
 • Krav til forkunnskap

Instituttledersamlingene består av 1 samling per semester og belyser ulike tema knyttet til ledelse og instituttlederrollen. Samlingene kan også adoptere tema og problemstillinger som er antas å ville være av interesse å diskutere i instituttledergruppen.

 • Hel- eller halvdagssamlinger vår og høst
 • Bygger videre på, og følger opp, tema fra introduksjonskursene
 • Tema basert på innspill fra rektorat, elementer fra dekanprogrammet og ønsker fra deltakere
 • Nye instituttledere tas fortløpende opp i gruppen
 • Sikrer langsiktig relasjonsbygging i instituttledergruppen
 • Fokus på erfaringsutveksling, refleksjon og modning

Seminarrekke er bygget opp som følger:

 • Frittstående frokostseminar
 • Basert på dagsaktuelle tema
 • Åpent for vitenskapelige og administrative ledere
 • Fokus på bevisstgjøring eller fremheving av satsingsområder

Målgruppe

Fast vitenskapelige (Instituttledere og senterledere (SFF / SFI))

Kursholdere

Fasiliteres av HR-avdelingen ved Ingve Bergheim og Ole Christian Laukli

Kursspråk

Norsk / engelsk