Hjem
HR-avdelingen
Lederprogram

Administrativt mellomlederprogram

Programmet består av 3 samlinger med fokus på grunnleggende lederutvikling, ledertrening og refleksjon over egen rolle.

Hovedinnhold

Samlingene ser også på abeidsgiveroppgaver og oppgaver som rådgiver for faglig og/eller administrativ ledelse, og programmet legger vekt på å diskutere teori og praksis innenfor universitetet som kontekst.

Målsetting: Rolleforståelse i organisasjon som leder og som bindeledd i en kompleks organisasjon. Programmet gir også gode muligheter for nettverksbygging.

Målgruppe: nye og erfarne administrasjonssjefer, kontorsjefer, seksjonssjefer og andre ledere med personalansvar ved institutt, fakultet og sentraladministrasjon

Om det er flere søkere enn plasser, vil HR-avdelingen i nært samarbeid med ledelsen ved fakultetene og avdelingene prioritere deltagere til programmet.  Du kan ta kontakt med Ingve Bergheim eller Ole Christian Laukli om du har spørsmål.

Hvert kull teller ca. 20 deltagere. For deltagere fra tidligere kull er det etablert kollegagrupper, og vi invitererer alle deltagere fra gjennomførte program til et årsseminar hver høst, siste fredagen i september.

 

Påmelding

Påmeldingsfrist er onsdag 21. juni, og plasser tildeles kort tid etter søknadsfrist.

Benytt følgende lenke for påmelding: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=14763595

NB! For å bli tatt opp på programmet forutsettes det at du kan delta på samtlige samlinger.