Hjem
HR-avdelingen
Lederprogram

Administrativt mellomlederprogram

Programmet består av 4 samlinger med fokus på grunnleggende lederutvikling, ledertrening og refleksjon over egen rolle.

Hovedinnhold

NB! Kurset går ikke høsten 2022, men åpner for opptak mai 2023. 

Samlingene ser også på abeidsgiveroppgaver og oppgaver som rådgiver for faglig og/eller administrativ ledelse, og programmet legger vekt å å diskutere teori og praksis innenfor universitetet som kontekst.

Målsetting: Rolleforståelse i organisasjon som leder og som bindeledd i en kompleks organisasjon. Programmet gir gode muligheter for nettverksbygging.

Målgruppe: nye og erfarne administrasjonssjefer, kontorsjefer, seksjonssjefer og andre ledere med personalansvar ved institutt, fakultet og sentraladministrasjon

Påmelding

Meld din interesse her

Opptak for åttende kull åpnes i mai 2023, og plasser tildeles innen sommeren.

Om det er flere søkere enn plasser, vil HR-avdelingen i nært samarbeid med ledelsen ved fakultetene og avdelingene prioritere deltagere til programmet.  Du kan ta kontakt med Ingve Bergheim om du har spørsmål.

NB! For å bli tatt opp på programmet forutsettes det at du kan delta på samtlige samlinger.

Hvert kull teller ca. 20 deltagere. For deltagere fra tidligere kull er det etablert kollegagrupper, og vi invitererer alle deltagere fra gjennomførte program til et årsseminar hver høst, siste fredagen i september.