Hjem
HR-avdelingen

Program for forskningsledelse ved UiB

Program for forskningsledelse er et breddetilbud for alle med ansvar for forskningsgrupper eller forskningsprosjekter som ønsker å bli tryggere i egen rolle.

Hovedinnhold

Programmet har som mål å styrke deltagernes utvikling som gruppeledere, gi inspirasjon til å bygge gode forskningsmiljø og sikre gode rammevilkår for forskning og forskningssamarbeid. Gjennom programmet vil deltagerne jobbe med utfordringer fra egen hverdag.  

Programmet består av tre samlinger som løper over tre måneder. Hver samling er bygget opp av tematiske bolker som innledes av korte faglige innlegg og erfaringsbidrag, og danner utgangspunkt for individuell refleksjon og diskusjoner/arbeid i grupper. 

Målet med programmet er å:  

 • Tilby opplæring og råd som styrker deltagernes utvikling i rollen som gruppeleder 
 • Øke bevissthet og kunnskap om hvordan man bygger gode team 
 • Legge til rette for utviklingen av tverrfaglige nettverk innad ved UiB 

Samlingene er strukturert rundt tre hovedtema

 • Rolle, ledelse og organisasjon 
 • Forskerfellesskap 
 • Strategi: forskningssystem og forskningspolitikk  

I tillegg vil deltagere få tilbud om deltagelse på eksisterende kurs knyttet til tematikk som kan være relevant for den enkelte. 

Målgruppe og søknadskriterier

 • Deltagerne må være gruppeledere for forskningsgrupper eller forskningsprosjekter 
 • Deltagerne bør normalt være ansatt minst 80 % ved UiB. 
 • Deltagerne i må ha minst et år igjen av lederansvaret ved oppstarten av programmet 
 • De som deltar ved andre lederprogram ved UiB vil ikke prioriteres.  

Påmelding 

Søknad sendes via dette elektroniske søknadsskjemaet. Her blir du bedt om kort beskrive din forskningslederrolle (erfaringer og utfordringer) og din motivasjon for å delta.   

Søknaden må være sendt innen 7. juni 2024.  Du vil få beskjed om du har fått plass i løpet av juni 2024. 

Vilkår for opptak og deltakelse

 • Kandidater som tas opp i programmet må forplikte seg til å delta fysisk på alle samlingene. Unntak vil kun gjøres på bakgrunn av lovfestede permisjoner og sykdom.  
 • Programmet foregår på norsk 
 • Kandidater som tas opp i programmet vil bli bedt om å identifisere egen utfordring knyttet til rollen som gruppeleder i forkant av første samling. 
 • Kandidater blir vurdert etter motivasjon, samt at det er mål om sikre bred representasjon fra organisasjonen.  

Høsten 2024 gjennomføres programmet for første gang. Det er planlagt å ha en gjennomføring av programmet hvert halvår. Med 24 plasser til rådighet kan det være ikke alle søkere får plass i første omgang. Disse vil få tilbud om venteliste og gitt prioritet ved neste gjennomføring.  

Hvis du har spørsmål om søknadsprosessen, kan du ta kontakt med Elisabeth Nesheim, HR-avdelingen.  

Program for forskningsledelse er utarbeidet av HR og Forsknings- og innovasjonsavdelingen i samarbeid med et faglig råd ledet av viserektor for forskning og internasjonale relasjoner Benedicte Carlsen.