Hjem
HMS-portalen

Vakthold og sikring

UiB jobber aktivt for å sikre en trygg hverdag for studenter, ansatte og besøkende.

Bildet viser hengelås.

Ved fare for liv, helse og sikkerhet skal alltid brannvesen (110),
politi (112) og ambulanse (113) varsles først.

Generelt vakthold i og ved universitetets bygg blir utført av eksternt vaktselskap. Vekterne håndterer også henvendelser fra ansatte til driftsområdene etter kl 14.30 alle hverdager. Kontakt vektertelefonen dersom du observerer uvedkommende i bygget.