Hjem
HMS-portalen

Verneombud

Verneombudene skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Verneombudene har en tilsynsfunksjon og er samarbeidspartnere for ledelsen.

Hovedinnhold

Universitetets hovudverneombod

June-Vibecke Knudtsen Indrevik er universitetets hovudverneombod i perioden 2023-2024.

Michael Peter Riisøen er vara for universitetets hovudverneombod.

Kontaktinformasjon

  • E-post: UHVO@uib.no
  • Besøksadresse: Muséplass 2.
  • Postadresse: Hovudverneombodet - Universitetet i Bergen - Postboks 7800 - 5020 Bergen.

Verneområder og verneombud

Organiseringen av vernetjenesten ved UiB

Verneombudets oppgaver

Verneombudene skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Verneombudene har en tilsynsfunksjon og er samarbeidspartnere for ledelsen.

Organisering

Verneombudene ved UiB er inndelt i tre nivå og består av:

  • Universitetets hovedvernombud
  • Hovedverneombud for fakultet/avdeling
  • Lokale verneombud

Valg

Ved UiB velges verneombud på alle nivå, lokale verneombud, hovedverneombud og universitetets hovedverneombud.

Verneombud velges for to år av gangen. 

Plakat

Det er utarbeidet en plakat som kan brukes ved oppslag ved enhetene (pdf, A3)

Tilrettelegging og samarbeid 

Verneombudet er en viktig samarbeidspartner for ledelsen i arbeidet med å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Ledere på alle nivå har ansvar for å involvere verneombudene på de arenaer der arbeidsmiljø er tema.

Aktivt samarbeid

Retningslinjer for tilrettelegging og samarbeid mellom linjeleder og verneombud skal sikre at det på alle nivå ved UiB er satt av tilstrekkelig tid til å utføre verneombudsarbeid på en forsvarlig måte og sikre regelmessige møtepunkt mellom verneombud og linjeleder.

I retningslinjene fremgår det hvordan tilrettelegging og samarbeid skal organiseres og gjennomføres, samt at dette skal evalueres årlig.

Tilstrekkelig tid

Retningslinjene slår fast at verneombudet skal ha tilstrekkelig tid til å utføre vervet. 

Faste møter

Det skal gjennomføres faste møter mellom linjeleder og verneombud.

Universitetets hovedverneombud og hovedverneombud ved fakultet/avdeling har ansvar for å samordne verneombudenes virksomhet innenfor sitt verneområde med faste møter.

UiB-regler

Regelverk

Arbeidsmiljøkartlegging 

Brukermedvirkning i byggsaker

Informasjon til ledere, ansatte og brukermiljø om hvordan brukermedvirkning inngår i planlegging og gjennomføring av byggesaker ved UiB (pdf).

Valg av verneombud

Verneombudsvalget ble gjennomført høsten 2022, og gjennomføres neste gang høsten 2024. Les mer om valget av verneombud her.

Grunnopplæring i HMS

40-timers grunnopplæring i HMS tilbys verneombud våren 2025 etter neste verneombudsvalg høsten 2024.

Verneombudsmappen UiB - Verneombudenes egen blogg

Hovedverneombudene ved UiB har utarbeidet informasjon for verneombudene på egen blogg.