Hjem
HMS-portalen

Valg av verneombud

Høsten 2022 gjennomføres det valg av verneombud for funksjonsperioden 2023-2024.

Hovedinnhold

Ved UiB velges verneombud på alle nivå og valget foregår derfor i tre omganger:

  • Lokale verneombud
  • Hovedverneombud ved fakultet/avdeling
  • Universitetets hovedverneombud

Først velger de ansatte sine lokal verneombud, så velger disse sine hovedverneombud, som så velger universitetets hovedverneombud. 

Alle ansatte innenfor et verneområde/hovedverneområde har rett til å foreslå kandidater. Verneombud skal velges blant ansatte som har erfaring og innsikt i virksomhetens arbeidsforhold. 

Lokale verneombud

Du kan sende forslag til kandidater til din leder/valgansvarlig ved ditt verneområde innen 23. september. 

Ved hvert verneområde skal det velges ett verneombud og varaverneombud.

Valget skal være holdt innen 10. oktober.

Hovedverneombud ved fakultet/avdelinger

Du kan sende forslag til kandidater til leder/valgansvarlig ved ditt hovedverneområde innen 17. oktober. Verneombud eller arbeidstaker som har eller har hatt tillitsverv ved UiB, kan velges som hovedverneombud.

Innenfor hvert hovedverneområde skal det velges ett hovedverneombud og varahovedverneombud.

Valget skal være holdt innen 24. oktober.

Universitets hovedverneombud

UiB har et koordinerende hovedverneombud – universitetets hovedverneombud og en stedfortreder. Verneombud eller arbeidstaker som har eller har hatt tillitsverv ved UiB, kan velges som universitetets hovedverneombud.

Du kan sende forslag til kandidater til det sentrale valgstyret innen 31. oktober, bruk skjemaet "Forslag til kandidater, universitetets hovedverneombud". 

Valg gjennomføres innen 7. november.