Hjem

HR-avdelingen

Hovedinnhold

Bildet viser Bergen Museum.

Kontakt HR-avdelingen
E-post: post@hr.uib.no
Telefon: 55 58 21 00

Ledelse ved HR-avdelingen
HR-direktør: Sonja Irene Dyrkorn 
Underdirektør Britt-Karin Muri
Leder for arbeidsmiljø og organisasjonsutvikling: Ingve Bergeim
Leder for HR fellestjenester: Janne Marie Solheimslid
Leder for arbeidsgiverpolitikk: Sonja Irene Dyrkorn  
Leder for Bedriftshelsetjenesten: Bente Nilsen Hordvik 

Les mer om HR-avdelingen

Logo for HR excellence

HR i forskning

Universitet i Bergen arbeider for å gi den beste støtten vi kan til våre ansatte. Vi har derfor arbeidet for og mottatt utmerkelsen HR Excellence in Research (HREiR).

Nyhet
ill. utviklingstid

Utviklingstid - et konsept fra Tjenesteinnovasjonsprogrammet

De fleste opplever en annerledes arbeidshverdag enn tidligere. Dette gir oss nye muligheter og nye utfordringer. I den grad ansatte har mulighet ønsker HR-avdelingen å oppfordre at man bruker tid til utvikling. Dette kan være utvikling av: kompetanse, samarbeid, prosesser eller digitale flater.

Arbeidsmiljø
ill ARK

Arbeidsmiljø- og arbeidsklimaundersøkelser (ARK)

ARK er en arbeidsmiljø- og klimaundersøkelse som skal gjennomføres for alle ansatte ved Universitet i Bergen mars 2021.