Hjem
HR-avdelingen

Dokumentasjons- og systemforvaltning

Den samordnede arkivfunksjonen for Universitetet i Bergen ligger under faggruppe for dokumentasjons- og systemforvaltning.

Hovedinnhold

Faggruppe for dokumentasjons- og systemforvaltning ivaretar arkivfunksjonen for UiB, herunder fellesadministrasjonen, fakultetene, Universitetsmuseet i Bergen og Universitetsbiblioteket. Faggruppen forvalter sakarkivsystemet ephorte/Elements og UiBs papirarkiver fra 1946. Faggruppen ligger under HR-avdelingen og ledes av Terje Askvik

Arbeidsområder og system

Tjenestekatalog

 • ephorte og Elements 
 • Arkivplan og internkontroll
 • Daglig arkivdrift: 
  • postmottaket for UiB 
  • journalføring og kvalitetssikring 
  • offentlig journal 
 • Innsynsbehandling 
 • Arkivfaglig veiledning 
 • Fysiske arkiv 
 • Funksjonsanalysen "Fuppen" 
 • UH Sak 
 • Brukerstøtte 
  • UiBhjelp 
  • telefon 
  • chat 
 • Kurs i ephorte/Elements
 • Skjemautvikling (Digiforms)
 • Fysiske arkiv: 
  • befaringer og bestandskartlegging 
  • veilede enhetene ved avlevering 
  • rydding, ordning og registrering 
  • fremhenting av personalmapper