Hjem
HR-avdelingen

Om HR-avdelingen

HR-avdelingen er en fagavdeling i sentraladministrasjonen ved Universitetet i Bergen.

Hovedinnhold

HR- avdelingen bistår og rådgir universitetets ledere og tilsatte i personal- og organisasjonsfaglige spørsmål. Avdelingen har blant annet ansvar for utvikling og utøvelse av UiBs personalpolitikk og arbeider systematisk med å utvikle gode rammer for rekrutteringsarbeidet, tilby hensiktsmessig kompetanseutvikling for medarbeiderne og styrke lederutvikling gjennom hele organisasjonen, gi lederstøtte på personalfeltet og sikre og utvikle arbeidsmiljøet.

HR-avdelingens ansvarsområder inkluderer dokumentsjonsforvaltning, helse, miljø og sikkerhet (HMS), bedriftshelsetjeneste (BHT) og beredskap. 

HR-direktør: Sonja Irene Dyrkorn 
Underdirektør: Britt-Karin Muri

HR-avdelingen er organisert i tre seksjoner og Bedriftshelsetjeneste.

Arbeidsgiver politikk

Seksjonen har det overordnet og koordinerende ansvar for å utvikle og følge opp strategi, politikk og regler knyttet til UiBs arbeidsgiverpolitikk og -praksis.

Arbeidsgiver politikk er underlagt HR-direktør Sonja Irene Dyrkorn 

HR-fellestjenester

HR-fellestjenester leverer og utvikler tverrgående og institusjonelle fellestjenester innenfor HR-avdelingens ansvarsområde. På noen områder, og for noen enheter ved universitetet (serviceavtaler), har seksjonen et gjennomgående driftsansvar.

Seksjonen har et hovedansvar for HRs brukerstøtte og koordinerer HR system forvaltningsansvar. Internasjonal HR er en del av seksjonens ansvarsoppgaver og inkluderer tjenester for internasjonal rekruttering og mobilitet (innreisende og utreisende ansatte)

I tillegg skal seksjonen stå for utvikling av rammeverk og rutiner for hele UiB med standardisering, effektivisering, digitalisering, kvalitetssikring og beste praksis i saksbehandling som utgangspunkt. Ansvarlig for «én arbeidsgiverpraksis».

Seksjonen er delt inn i tre team.

Team for:

  • Rekruttering
  • HR-støtte
  • Dokumentasjon og systemforvaltning

Leder: Janne Marie Solheimslid

Arbeidsmiljø og organisasjonsutvikling

Seksjonen har det overordnet og koordinerendeansvaret for å utvikle og følge opp rammer, verktøy og metode for arbeidsmiljø- og organisasjonsutvikling. Ansvarsområdene kombinerer og integrerer det lovpålagte og systematiske HMS-arbeidet med rammer, verktøy og metode for arbeid med organisasjonsutvikling knyttet til strukturer (organisering) og overfor ansatte (kompetanse og karriere).

Seksjonen er delt inn to team og en faggruppe.

Team for:

  • Organisasjonsutvikling
  • Karriere og kompetanse

Faggruppe for HMS, beredskap og bærekraft

Leder: Ingve Bergheim

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten er en del av HR-avdelingen.

UiBs Bedriftshelsetjeneste (BHT) bistår ved ulike arbeidsmiljøutfordringer, gjennomfører befaringer og kartlegginger ved enhetene og gir individuelle vurderinger innen fagfeltene arbeidshelse, psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø, ergonomi og yrkeshygiene.

BHT har en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål, og tar hensyn til personvern og taushetsplikt. BHT er godkjent av Arbeidstilsynet.

Leder: Bente Nilsen Hordvik