Hjem
HR-avdelingen

Om HR-avdelingen

HR-avdelingen bistår og rådgir universitetets ledere og tilsatte i personal- og organisasjonsfaglige spørsmål.

Hovedinnhold

Avdelingen har blant annet ansvar for utvikling og utøvelse av UiBs personalpolitikk og arbeider systematisk med å utvikle gode rammer for rekrutteringsarbeidet, tilby hensiktsmessig kompetanseutvikling for medarbeiderne og styrke lederutvikling gjennom hele organisasjonen, gi lederstøtte på personalfeltet, sikre og utvikle arbeidsmiljøet.  

HR-avdelingen er organisert i seksjoner:  

Serviceavtaler

HR leverer helhetlige tjenester innen HR, HMS, BHT og dokumentsenter/arkiv til fakulteter og avdelinger med serviceavtaler. Avdelingen står som ansvarlig for tjenestenes kvalitet og rammeverk for arbeidsområdene, mens beslutningsmyndigheten og ansvaret ligger i linjen ved fakultetene og avdelingene med serviceavtale.  

HR har serviceavtaler med Det juridiske fakultet, Fakultet for kunst, musikk og design og Universitetsbiblioteket. 

Kontakt oss