Hjem
Ansattsider

Forhandlingsutvalget (FU)

Medbestemmelse for ansatte utøves gjennom gjensidig informasjonsutveksling, drøftinger og forhandlinger.

Hovedinnhold

Medbestemmelsesretten for hele virksomheten ved UiB utøves i Forhandlingsutvalget (FU) gjennom informasjon, drøfting og forhandlinger mellom arbeidsgiver og organisasjonens tillitsvalgte etter Hovedavtalen (HA) §§ 11 - 13.

For arbeidsgiver møter HR-direktøren, for arbeidstakerne møter representanter fra Akademikerne, Forskerforbundet, Norsk Tjenestemannslag/LO Stat og Parat.

Informasjons- og drøftingsutvalg (IDU) ivaretar medbestemmelse etter HA §§ 11 og 12 på fakulteter, Universitetsbiblioteket, Universitetsmuseet og i sentraladministrasjonen. Nærmere informasjon om IDU finner du på egne nettsider.