Home
Employee Pages

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Forhandlingsutvalget (FU)

Medbestemmelse for ansatte utøves gjennom gjensidig informasjonsutveksling, drøftinger og forhandlinger.

Main content

Medbestemmelsesretten for hele virksomheten ved UiB utøves i Forhandlingsutvalget (FU) gjennom informasjon, drøfting og forhandlinger mellom arbeidsgiver og organisasjonens tillitsvalgte etter Hovedavtalen (HA) §§ 11 - 13.

For arbeidsgiver møter HR-direktøren, for arbeidstakerne møter representanter fra Akademikerne, Forskerforbundet, Norsk Tjenestemannslag/LO Stat og Parat.

Informasjons- og drøftingsutvalg (IDU) ivaretar medbestemmelse etter HA §§ 11 og 12 på fakulteter, Universitetsbiblioteket, Universitetsmuseet og i sentraladministrasjonen. Nærmere informasjon om IDU finner du på egne nettsider.