Hjem
HMS-portalen

Kartlegging av tilgjengelighet i UiBs bygg

UiB arbeider systematisk med å gjøre universitetets bygningsmasse og utearealer universelt utformede.

Hovedinnhold

Det er et nasjonalt mål at alle offentlige bygg skal være tilgjengelige for alle innen 2025. For å nå dette målet, blir alle offentlige bygg kartlagt. Resultatene samles i databasen «Bygg for alle», som eies av Statsbygg.

Eiendomsavdelingen ved UiB startet i 2014 et større prosjekt med å kartlegge hvert enkelt bygg. Prosjektet ble ferdigstilt høsten 2015.

Det er utarbeidet standardiserte tilstandsrapporter for hvert enkelt bygg. Rapportene beskriver tilstanden, registrerte avvik, og kostnadsestimat for påkrevde tiltak for å tilfredsstille krav til universell utforming.

Vær oppmerksom på at rapportene ikke er oppdatert siden 2015, og at de derfor ikke nødvendigvis gir et korrekt bilde av dagens tilstand ved UiBs bygg.

Eiendomsavdelingen ved UiB inkluderer UU-tiltak i alle byggeprosjektene som gjennomføres ved campus. I tillegg blir avdekkede behov utført fortløpende.   

Rapportene finner du i listen under:

Byggnavn:

Gateadresse:

Administrasjonskvartalet

Christies gate 18

Allégaten 66 (Auditoriebygget)

Allégaten 66

Armauer Hansens hus

Haukelandsveien 28

BB-bygget

Jonas Lies vei 91

Bjørn Christiansens hus

Christies gate 12

Bjørn Trumpys hus (Fysikkbygget)

Allégaten 55

C.G. Sundts hus

Muséplassen 1

Christies gate 13 (Vektergården)

Christies gate 13

Christies gate 15

Christies gate 15

Christies gate 17

Christies gate 17

Christies gate 20Christies gate 20
De Kulturhistoriske samlinger

Haakon Sheteligs plass 10

Det akademiske kvarter

Olav Kyrres gate 49

Dragefjellet skole

Magnus Lagabøtes plass 1

Griegakademiet

Lars Hilles gate 3

Hans Holmboes gate 22-24

Hans Holmoes gate 22-24

Harald Hårfagres gate 1

Harald Hårfagres gate 1

Harald Hårfagres gate 29-31

Harald Hårfagres gate 29-31

HF-bygget

Sydnesplassen 7

Høyteknologisenteret

Thormøhlens gate 55

Jahnebakken 3

Jahnebakken 3

John Lunds plass 3

John Lunds plass 3

Juss I

Magnus Lagabøtes plass 1

Juss II

Jekteviksbakken 31

Knut Fægris Hus

Villaveien 9

Kristoffer Lehmkuhls hus

Christies gate 19

Lauritz Meltzers hus (SV-bygget)

Fosswinckels gate 6

Odontologibygget

Årstadveien 19

Overlege Danielsens hus

Årstadveien 21

Realfagbygget

Allégaten 41

Rosenbergsgaten 35 (Sofie Lindstrøms hus)

Rosenbergsgaten 35

Rosenbergsgaten 39 (Ørjar Øyens hus)

Rosenbergsgaten 39

Stein Rokkans hus

Nygårdsgaten 5

Studentsenteret

Parkveien 1

Studieadministrativ avdeling

Langes gate 1-3

SV-biblioteket

Herman Foss gate 6/Fosswinckels gate 14

Sydneshaugen skole

Sydnesplassen 9

Sydneshaugen 10

Sydneshaugen 10

Sydnesplassen 12-13

Sydnesplassen 12-13

Thormøhlens gate 53 A

Thormøhlens gate 53 A

Thormøhlens gate 53 B

Thormøhlens gate 53 B

Ulrike Pihls hus

Professor Keysers gate 1

Universitetsbiblioteket

Haakon Sheteligs plass 7

Øisteins gate 1

Øisteins gate 1