Hjem
HMS-portalen

Spesialavfall

Spesialavfall er farlig avfall, problemavfall, radioaktivt avfall eller eksplosivt avfall. UiB-ansatte som arbeider i lokaler ved Haukeland Universitetssykehus har andre avfallsordninger enn presentert på HMS-portalen.  Kontakt Miljøhallen ved HUS for mer informasjon.