Hjem
HR-avdelingen
Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljø- og arbeidsklimaundersøkelser (ARK)

ARK er en arbeidsmiljø- og klimaundersøkelse som gjennomføres hvert 3.dje år for alle ansatte ved Universitet i Bergen. Neste gjennomføring vil skje høsten 2024.

Hovedinnhold

Hva er ARK-undersøkelsen?

ARK er utviklet av og for universitetssektoren for å fungere som et lederverktøy, en medvirkningsarena og en forskningsdatabase. 

ARK er en kunnskapsbasert prosess som skal være med å utvikle UiB som arbeidsplass med formål om: 

 • Bedre helse og trivsel for den enkelte ansatte 
 • Økt oppnåelse av strategi, planer og målsettinger 

Hvorfor gjennomfører vi ARK-undersøkelsen ved UiB?

Formålet med å gjennomføre ARK-undersøkelsen er for å få innsikt i hva arbeidsmiljø handler om for oss, og hvordan vi kan legge til rette for og videreutvikle et godt arbeidsmiljø. 

Universitet i Bergen skal ha et arbeidsmiljø som er stimulerende og som baseres på det kunnskapsmessige og kulturelle mangfoldet som kjennetegner vår institusjon. 

Hvordan blir du som ansatt involvert i ARK?

Følgende aktiviteter er det viktig for UiB at du deltar på, slik at vi får best mulig utbytte av ARK prosessen:

 • Svare på spørreundersøkelsen, KIWEST
 • Lese gjennom rapporten som enheten mottar, og reflektere over hva det betyr for deg og din enhet
 • Delta aktivt på din enhets prosess med utvikling av tiltak som kan gjøre arbeidsplassen din bedre
 • Aktivt bidra til gjennomføring av tiltakene på din enhet

Ofte stilte spørsmål

 • Hvem er min nærmeste leder?
  • I forkant av undersøkelsen vil du motta en mail med informasjon om hvem som i denne undersøkelsen anses å være din nærmeste leder. I utgangspunktet er din nærmeste leder den du har eller skal ha medarbeidersamtale med. 
 • Hvordan kan jeg da være anonym, når jeg oppgir kjønn, alder, stillingskategori og lignende?
  • UiB får ikke tilgang til data om kjønn, alder, stillingskategori mm. i sine rapporter på enhetsnivå. Det vil derfor ikke være mulig å spore dine svar.
 • Hvordan vil resultatene bli presentert?
  • Resultatene vil bli presentert som enkle oversikter med gjennomsnitts- og spredningstall. Resultat vil bli presentert av personer som er skolert for dette.
 • Hvorfor er det ikke et åpent kommentarfelt i spørreskjemaet?
  • Fordi det er vanskelig å anonymisere svar som kommer i slike felt. 
  • Fordi det du kunne tenkt deg å skrive her også kan tas med til gruppesamtalene dere skal ha i forbindelse med oppfølging av resultatene fra spørreskjemaundersøkelsen.
  • Fordi eventuelle kommentarer om selve verktøyet heller ønskes adressert til ark-kontakt@ntnu.no