Hjem
HR-avdelingen
Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljø- og arbeidsklimaundersøkelser (ARK)

ARK er en arbeidsmiljø- og klimaundersøkelse som skal gjennomføres for alle ansatte ved Universitet i Bergen mars 2021.

Hovedinnhold

Viktig å vite om ARK:

 • Ansatte fikk 8. mars e-post med lenke til ARK-undersøkelsen
  Undersøkelsen tar 15 minutter å gjennomføre.
 • Svarfrist er 29.mars.
 • Resultatet er klart i midten av april

Vi oppfordrer alle til å bruke anledningen til å svare på undersøkelsen.

Hva er ARK-undersøkelsen?

ARK er utviklet av og for universitetssektoren for å fungere som et lederverktøy, en medvirkningsarena og en forskningsdatabase. 

ARK er en kunnskapsbasert prosess som skal være med å utvikle UiB som arbeidsplass med formål om: 

 • Bedre helse og trivsel for den enkelte ansatte 
 • Økt oppnåelse av strategi, planer og målsettinger 

Hvorfor gjennomfører vi ARK-undersøkelsen ved UiB?

Formålet med å gjennomføre ARK-undersøkelsen er for å få innsikt i hva arbeidsmiljø handler om for oss, og hvordan vi kan legge til rette for og videreutvikle et godt arbeidsmiljø. 

Universitet i Bergen skal ha et arbeidsmiljø som er stimulerende og som baseres på det kunnskapsmessige og kulturelle mangfoldet som kjennetegner vår institusjon. 

Hvordan blir du som ansatt involvert i ARK?

Følgende aktiviteter er det viktig for UiB at du deltar på, slik at vi får best mulig utbytte av ARK prosessen:

 • Svare på spørreundersøkelsen, KIWEST
 • Lese gjennom rapporten som enheten mottar, og reflektere over hva det betyr for deg og din enhet
 • Delta aktivt på din enhets prosess med utvikling av tiltak som kan gjøre arbeidsplassen din bedre
 • Aktivt bidra til gjennomføring av tiltakene på din enhet

Hvordan vil ARK-undersøkelsen følges opp?

Oppfølging av resultatene vil foregå på høstsemesteret. Arbeidsgruppen for ARK ved UiB vil tilrettelegge for at ledere skal kunne gi støtte og oppfølging før, underveis og etter ARK-undersøkelsen.

Hvert fakultet og enhet har en lokal prosjektleder og prosessveiledere som skal bistå ledere, lede og fasilitere ARK prosesser i alle faser.

Oppfølging vil bestå av:

 • Første tilbakemeldingsmøte blir våren 2021
 • Status for oppfølgingen rapporteres til samarbeidsorganer som AMU og i HMS rapportering.
 • Verneombudene skal involveres i oppfølgingsarbeidet.
 • Ledere og verneombud skal sammen dokumentere iverksatte tiltak og gjennomførte prosesser.

Tidslinje

I løpet av januar 2021 rulles undersøkelsen ut til alle enheter ved UiB.

Sept - des 2020Forberedelser og opplæring
Mars 2021Spørreundersøkelse sendes ut på alle enheter
April-juni 2021Tilbakemeldingsmøter
Høst 2021Oppfølging per enhet

Ofte stilte spørsmål

 • Hvem er min nærmeste leder?
  • I forkant av undersøkelsen vil du motta en mail med informasjon om hvem som i denne undersøkelsen anses å være din nærmeste leder. I utgangspunktet er din nærmeste leder den du har eller skal ha medarbeidersamtale med. 
 • Hvordan kan jeg da være anonym, når jeg oppgir kjønn, alder, stillingskategori og lignende?
  • UiB får ikke tilgang til data om kjønn, alder, stillingskategori mm. i sine rapporter på enhetsnivå. Det vil derfor ikke være mulig å spore dine svar.
 • Hvordan vil resultatene bli presentert?
  • Resultatene vil bli presentert som enkle oversikter med gjennomsnitts- og spredningstall. Resultat vil bli presentert av personer som er skolert for dette.
 • Hvorfor er det ikke et åpent kommentarfelt i spørreskjemaet?
  • Fordi det er vanskelig å anonymisere svar som kommer i slike felt. 
  • Fordi det du kunne tenkt deg å skrive her også kan tas med til gruppesamtalene dere skal ha i forbindelse med oppfølging av resultatene fra spørreskjemaundersøkelsen.
  • Fordi eventuelle kommentarer om selve verktøyet heller ønskes adressert til ark-kontakt@ntnu.no

Arbeidsgruppe: