Hjem
HMS-portalen

Sikkerhet og beredskap

Ved fare for liv, helse og sikkerhet skal alltid brannvesen 110, politi 112 og ambulanse 113 varsles først.