Hjem
Ansattsider
Trening

Treningstilbud for ansatte

Universitetet i Bergen har en rekke tilbud for ansatte som ønsker å trene før eller etter arbeidstid.

Hovedinnhold

Som ansatt ved UiB er det gode muligheter for å holde seg i fysisk aktivitet. Mange av aktivitetene er lagt opp slik at man kan trene enten før eller etter arbeidstid. I tillegg stiller Sammen alle sine garderober til disposisjon for de som ønsker å sykle, jogge eller gå til jobb.

Fysisk aktivitet i arbeidstiden

Ansatte ved UiB kan trene inntil 1 time per uke i arbeidstiden. Det er utarbeidet premisser for hvordan fysisk aktivitet kan gjennomføres. Alle aktiviteter må avklares med leder. I tillegg oppfordres ledere i samarbeid med verneombud å legge til rette for mindre aktiviteter  (5-10 min).

Ansatte som ønsker å benytte seg av tilbudet ved Sammen trening må kjøpe en personlig adgangsbrikke til kr 49,-. Dette er en engangssum, og vil gjøre innpasseringen enklere og mer smidig. Ansattsnummer må oppgis i resepsjonen ved kjøp av adgangsbrikke. For mer informasjon om innpassering, kontakt Sammen Trening.

Enhetene står fritt til å sette i gang egne treningsaktiviteter for sine ansatte. I tillegg er det i samarbeid med Sammen Trening satt opp egne gruppetimer for ansatte på Studentsenteret hver mandag kl 15.15 og torsdag kl 07.30.Her kan svømmehall og styrkerom også benyttes gratis i samme tidsrom. På Årstad kan styrkerommet benyttes gratis til avtalte tidspunkt. Ta kontakt med Sammen Trening for mer informasjon om tidspunkt for de ulike aktivitetene.

Medlemsskap hos Sammen Trening

Ved kjøp av treningskort får UiB-ansatte tilgang til Sammen treningsanlegg og kan benytte det ordinære treningstilbudet. Nye medlemmer må kjøpe treningskort på et av treningssentrene i åpningstiden, mens eksisterende medlemmer kan kjøpe/fornye treningskort på internett.  Det er også mulighet for Drop-in timer, dersom du ikke ønsker medlemskap.

Eget treningstilbud for UiB-ansatte etter arbeidstid

Det er opprettet et eget treningstilbud for alle ansatte ved UiB og Sammen på Studentsenteret. UiB-ansatte kan komme uanmeldt til time, uten å booke på forhånd. Ta kontakt med Sammen trening for oppdatert informasjon om tidspunkter og innhold for treningen eller følg gruppen "Trening for UiB og Sammen ansatte" på Facebook. Ansatte som ikke har medlemskap hos Sammen betaler 80 kroner pr. gang.   

Svømmebasseng

Svømmebassenget på Studentsenteret har målene 25 x 12,5 meter, kan blant annet deles inn i seks baner og har 1 og 3 meters sviktstup. Vanntemperaturen ligger på ca. 27 grader. Bassenget er kun åpent for ansatte og studenter.  Åpningstidene er fra kl. 07.00-22.00 (kl. 07.00-21.00 om fredagen), slik at det er god mulighet for en treningsøkt både før og etter arbeidstid.

Tilgang på garderober

Dersom du i stedet foretrekker å sykle/trene på vei til jobb, har alle ansatte tilgang til å benytte Sammen sine garderober. Dette gjelder også de som ikke har medlemskap i Sammen. Man slipper da inn i garderoben ved å vise ansattkort i resepsjonen.

Universitetets bedriftsidrettslag

Universitetet har også et aktivt bedriftsidrettslag, og alle ansatte og deres ektefeller kan bli medlem.