Hjem
HMS-portalen
Kjemikalier

Kjemikalier

Informasjon om faremerking av kjemikalier, løsemidler, nødtelefonnummer, nanomateriale, sikker oppbevaring av kjemikalier, farlige kjemikalier, gass og gassflasker og håntering av kjemikalieavfall.

Arbeid med kjemikalier
Foto/ill.:
www.colourbox.com