Hjem
HMS-portalen

Kildesortering på miljøstasjon

Miljøstasjonene på UiB har fraksjonene glass/metall, emballasjeplast og restavfall. Papir sorteres i eske på hvert kontor. Alle andre typer avfall må sorteres i avfallsrom.

Hovedinnhold

Om miljøstasjoner

På universitetets miljøstasjoner sorteres det i tre fraksjoner; plastemballasje, glass- og metallemballasje, og restavfall. UiB har valgt å sortere i de samme fraksjonene som benyttes av BIR for privatpersoner i Bergen Kommune. I tillegg har hvert kontor en kartong for returpapir. Alt annet avfall må fraktes til avfallsrom. For farlig avfall gjelder egne ordninger, og slikt avfall skal ikke til miljøstasjoner eller vanlige avfallsrom.

Plakat med sorteringsinstruks skal henge ved alle miljøstasjoner.

 

Plastemballasje

Plastemballasje er emballasje som har vært brukt til å pakke inn matvarer eller andre produkter, og må være tørr og ren når den sorteres.

Hva er plastemballasje? Plastposer, plastfolie, påleggsemballasje, ketchupflasker, rømmebeger, plastesker til frukt, Zaloflasker etc.

Hva er ikke plastemballasje? Plastflasker med pant, engangskaffekopper, penner, bøtter, alle plastbeholdere merket med faresymboler, plastbøtter, blomsterpotter, all annen plast som ikke er brukt som emballasje.

 

Glass- og metallemballasje

Glass- og metallemballasje er glass og metall som har vært brukt til innpakking av næringsmidler.

Hva er glass- og metallemballasje? Syltetøyglass, glassflasker uten pant, makrellbokser, leverposteibokser etc.

Hva er ikke glass- og metallemballasje? Porselen, kjøkkenglass, speil, keramikk, samt metall som ikke er brukt som emballasje.

 

Restavfall

Restavfallet er det som blir igjen når alt avfallet som kan materialgjenvinnes er sortert ut.

Hva er restavfall? Tilgriset plast/papir/papp/drikkebegre, penner, permer, matavfall, tekstiler, sko, gavepapir, porselen, speil, isopor.

Hva er ikke restavfall? Alt som enten som kan materialgjenvinnes eller er farlig/ioniserende/eksplosivt/problemavfall, for eksempel:

  • Plastemballasje, glass- og metallemballasje sorteres på miljøstasjon
  • Papir sorteres i returpapirkartong
  • Papp/kartong, EE-avfall, tonerkassetter, batterier, lysstoffrør, mobiltelefoner sorteres på avfallsrom
  • Farlig, ioniserende, eksplosivt avfall og problemavfall finnes det egne ordninger for

 

Papir

Returpapirkartonger er plassert på hvert kontor. Dagens ordning er slik at hver enkelt person er ansvarlig for å tømme sitt eget papiravfall i avfallsrommet. Alt returpapir må være rent og tørt. Papp kastes i avfallsrom.

Hva er returpapir? Skrivepapir, kopi-/printerpapir, datalister, konvolutter uten vindu, aviser og tidsskrifter, brosjyrer og lignende.

Hva er ikke returpapir? Gavepapir, konvolutter med vindu, plastbelagt papir, engangskaffekopper etc. 

 

Øvrig forbruksavfall

 

Papp/kartong: Egne containere i avfallsrom.

EE-avfall: Metallbur i avfallsrom.

Tonerkassetter

Lysstoffrør

Mobiltelefoner

Plastfolie: Noen bygg med varemottak har egne ordninger for plastfolie.

Glass: Noen bygg har egne ordninger for større mengder glass i avfallsrom.

Batterier: Egne ordninger i avfallsrom.

Flasker/bokser/pant: Lokale ordninger. I kantiner kan man bruke studentsamskipnadens beholdere for panteflasker/bokser.