Hjem
HMS-portalen
Beskrivelse og sammensetning

AKAN-utvalget

AKAN-utvalget koordinerer det rusforebyggende arbeidet ved UiB.

Hovedinnhold

AKAN-utvalget er underlagt Arbeidsmiljøutvalget (AMU) og har følgende hovedoppgaver: 

  • Gi informasjon og undervisning om rusmiddelmisbruk.
  • Legge forholdene til rette for behandling og oppfølging av ansatte med rusmiddelmisbruk.
  • Utarbeide handlingsplaner for det rusforebyggende arbeidet og utarbeide årsrapporter som fremlegges AMU.

Representantene i utvalget fungerer som ressurspersoner i det rusforebyggende arbeidet, i tillegg til å være ressurspersoner opp mot egne personalforeninger.

Sammensetning
AKAN-utvalget utpekes av AMU og består av representanter fra Akademikerne, Parat, NTL, Forskerforbundet, arbeidsgiver ved HR-avdelingen og Seksjon for HMS, beredskap og BHT. Utvalget velger selv leder.

Medlemmer i 2019

Leder i 2019: Underdirektør Britt-Karin Muri

Fra arbeidstakerorganisasjonene:

  • NTL: Unni Lange Buanes
  • Parat: Liv-Grethe Gudmundsen
  • Akademikerne: Kristian Botnen
  • Forskerforbundet: Kirstine Folmann

Fra arbeidsgiversiden:

  • Underdirektør Britt-Karin Muri, HR-avdelingen

Fra Bedriftshelsetjenesten:

  • Bedriftssykepleier Gunvor Røssland Landro

Universitetets hovedverneombud:

  • June-Vibecke Knudtsen Indrevik