Hjem
HMS-portalen

AKAN-utvalget

AKAN-utvalget koordinerer det rus- og avhengighetsforebyggende arbeidet ved UiB.

Hovedinnhold

Akanutvalget er underlagt Arbeidsmiljøutvalget (AMU) og har følgende hovedoppgaver:

  • Drive informasjonsarbeid om rus- og spillavhengighet
  • Legge forholdene til rette for behandling og oppfølging av ansatte
  • Utarbeide plan for det rusforebyggende arbeidet og utarbeide årsrapporter som fremlegges Arbeidsmiljøutvalget. Representantene i utvalget fungerer som ressurspersoner i det rusforebyggende arbeidet, i tillegg til å være ressurspersoner opp mot egne personalforeninger.

Det er Bedriftshelsetjenesten (BHT) som følger opp saker knyttet til enkeltpersoner.

Sammensetning

Akanutvalget utpekes av Arbeidsmiljøutvalget og består av representanter fra Akademikerne, Parat, NTL, Forskerforbundet, arbeidsgiver ved HR-avdelingen og bedriftshelsetjenesten. Utvalget velger selv leder

Medlemmer i 2024

Leder: Ørjan Leren

Fra arbeidstakerorganisasjonene:

  • NTL: Unni Lange Buanes
  • Parat: Liv-Grethe Gudmundsen
  • Akademikerne: Kristian Botnen
  • Forskerforbundet: Helge Holgersen

Fra arbeidsgiversiden:

Fra Bedriftshelsetjenesten:

Universitetets hovedverneombud: