Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Dekanens ledergruppe

Dekanens ledergruppe er et rådgivende forum i saker som gjelder utdanning, forskning og formidling, og i andre saker som er relevante for denne gruppen. Gruppen består av instituttlederne og fakultetsledelsen.