Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Informasjons- og drøftingsutvalg

I henhold til hovedavtale i staten og tilpasningsavtale for UiB har fakultetet et Informasjons- og drøftingsutvalg som er partssammensatt med representanter for arbeidstakerorganisasjonene og arbeidsgiver.

Hovedinnhold

Ledelsesfunksjonen for utvalget veksler mellom arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. Utvalget er et forum for gjensidig informasjon og for  drøftinger i  saker som berører arbeidstakernes interesser,  som budsjett, hms, arbeidsmiljø og omorganiseringer. 

Utvalget består av representanter for fakultetsledelsen og  representanter for arbeidstakerorganisasjonene. Fakultetets verneombud har møterett.

Arbeidstakerne er representert ved Akademikerne, NTL, Parat og Forskerforbundet. 

Akademikerne:

Rådgiver Anne-Kathrin Thomassen

NTL:

Førstekonsulent Therese Eide

Rådgiver Anna Kristina Polster, vara

Forskerforbundet:

Professor Asbjørn Grønstad

Parat:

Rådgiver Iva Germanova

Hovedverneombud:

Seniorkonsulent Helene Unneland

 

Fra arbeidsgiversiden deltar fakultetsdirektør og seniorkonsulent HR Pernille Hole (sekretær). 

 

2023

Møte 8.12.23 - utgått

Møte 20.10.23 - utgått

Møte 8.9.23

Møte 9.6.23 - utgått

Møte 21.4.23 - utgått

Møte 17.2.23