Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Forskning

Forskning ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Det samfunnsvitenskapelige fakultet vektlegger sterke fagmiljøer med solid disiplinforankring som forutsetning for faglig bredde og kvalitet i forskningsaktiviteten.

Hovedinnhold

Fakultetet har omfattende forskningsaktivitet innen fagene sosiologi, statsvitenskap, samfunnsøkonomi, informasjonsvitenskap, medievitenskap, sosialantropologi og geografi. Aktiviteten foregår i forskningsgrupper eller som individuelle prosjekter knyttet til internasjonale nettverk.  Forskningen formidles gjennom fakultetets undervisningsfag, i vitenskapelige publikasjoner og gjennom utadrettet virksomhet. Utfyllende informasjon om forskningen ved fakultetet finnes på instituttenes og forskningsgruppenes nettsider.

Viktige forskningstema og satsinger