Hjem

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Forskning ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Det samfunnsvitenskapelige fakultet vektlegger sterke fagmiljøer med solid disiplinforankring som forutsetning for faglig bredde og kvalitet i forskningsaktiviteten.

Fakultetets sju institutter har omfattende forskningsaktivitet som foregår i forskningsgrupper eller som individuelle prosjekter knyttet til internasjonale nettverk.  Forskningen formidles gjennom fakultetets undervisningsfag, i vitenskapelige publikasjoner og gjennom utadrettet virksomhet.

Det foregår forskning innen fagene sosiologi, statsvitenskap, samfunnsøkonomi, informasjonsvitenskap, medievitenskap, sosialantropologi og geografi.  Utfyllende informasjon om forskningen ved fakultetet finnes på instituttene og forskningsgruppene sine nettsider.

Viktige forskningstema og satsinger