Hjem
studere samfunnsfag ved UiB

Studer samfunnsfag

Ulikhet, klima, ekstremisme, polarisering, politikk, likestilling, media, myndigheter, menneskerettigheter, økonomi, kunstig intelligens, tv- produksjon, og mye mer.

Studer samfunnsfag i Bergen!

Ønsker å gjøre en forskjell
Studer samfunnsfag

Derfor studerer vi et samfunnsfag

Studentene på førstekull er klare på hvorfor de har valgt samfunnsfag. De ferske studentene har lyst til å gjøre en forskjell.

Viktige samfunnsfag
Studer samfunnsfag

Hvorfor er samfunnsfag viktig?

Behovet for å forstå og gjøre en forskjell i verden er stort. Ved å studere et samfunnsvitenskapelig fag (samfunnsfag) bygger du kompetansen du trenger for å påvirke samfunnet og fremtiden.

Master i et samfunnsfag
Studer samfunnsfag

Ta en master i et samfunnsfag i Bergen

Samfunnsfagene ved Universitetet i Bergen har en rekke masterutdanninger som både er spennende og nyttige. De ulike samfunnsfagene slekter på hverandre, og alle gjør deg godt rustet til å være med å løse de store samfunnsproblemene.

Ta et samfunnsfag ved UiB
Studer samfunnsfag

40 muligheter til å studere samfunnsfag i Bergen

Liker du samfunnsfag og vil påvirke hvordan samfunnet fungerer? Ved Universitetet i Bergen har du 40 ulike muligheter til å studere et samfunnsfag.

Studer samfunnsfag
studer samfunnsfag Bergen

Master på fredag, jobb mandag

– Når vi skal ut i arbeidslivet så er vi samfunnsvitere noe av det mest anvendelige som finnes. Fagene er så utrolig tverrfaglige, og vi er koplet på de ekte prosessene i samfunnet og blir gode samfunnsutviklere. Det sier Lars Petter Klem, som er en av dem som gikk rett ut i relevant jobb etter å ha...