Hjem
#uib Sammfunnsfag

Velg et studieprogram som passer for deg

Verden trenger samfunnsvitere med kunnskap om miljø og bærekraft, politiske prosesser, teknologi, økonomi, media, fremtidens arbeidsliv og globalisering. Om du velger en samfunnsvitenskapelig utdannelse, har du mange muligheter i arbeidslivet. Finn ut hva som passer for deg og velg det du liker best...

Velg et samfunnsfag
Studenter sitter ute i en trapp

Hva er samfunnsfag?

Samfunnsfag er en samlebetegnelse på samfunnsvitenskapelige fag. Les mer om hva samfunnsfag er, og hvilke studier som tilbys ved UiB.

Velg statsvitenskap
statue av christie i forgrunn og universitetsmuseet bak motlys med sol og skyer

Statsvitenskapelige fag ved UiB

Statsvitenskapelige fag passer for deg som er interessert i hvordan politikk blir utformet og realisert, hvordan den fungerer og hvordan vi kan forstå det politiske systemet vårt.

Velg en masterutdannelse
Portrettbilde Saidi Juma

Ta en master i Bergen

Du kan bygge på bachelorgraden din ved å ta master, eller du kan begynne på et fem- årig løp som ender opp i en mastergrad. En master gir en fleksibel og ettertraktet utdanning. De samfunnsvitenskapelige fagene ved Universitetet i Bergen har en rekke masterutdanninger.