Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Informasjonssenteret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Hvis du har spørsmål om studier og studiehverdagen kan du henvende deg i Informasjonssenteret.

Hva kan vi hjelpe deg med?

I infosenteret kan du spørre om:

Du kan også finne svar på spørsmål i vår oversikt over ofte stilte spørsmål.

Hva kan vi ikke hjelpe deg med?

 

«Si fra!» - Gi oss tilbakemelding om læringsmiljøet! 

På siden «Si fra» kan du melde fra om mer eller mindre alvorlige hendelser, eller bekymringer knyttet til din studiehverdag og ditt læringsmiljø. Du kan og komme med forslag til hvordan ting kan gjøres bedre, og ros hvis du ønsker det.

IT-problemer?

Her får du vite hvordan du går frem for å løse dine IT-problemer: Brukerstøtte for studenter