Hjem

Si fra!

Hovedinnhold

Velkommen til Si fra-siden til UiB. Her kan du melde fra om ulike temaer som gjelder studiehverdagen din, både positive og negative ting. Ved å klikke på den aktuelle boksen over, vil du komme til selve innmeldingsskjemaet. Du finner også nærmere informasjon om de enkelte temaene der.

Sammen gjør vi UiB trygt: UiB skal være et trygt sted for studenter, ansatte og besøkende. Vi arbeider aktivt med å forbedre både kvaliteten på alt fra byggene våre til læringsmiljøet.

Bruk Si fra-portalen: Her kan du si fra om det er noe som ikke fungerer, om du opplever uønskede hendelser eller ser noe som bekymrer deg. Klikk på bildene over for å varsle.

HMS-avvik: Ansatte og studenter skal melde fra om HMS-avvik i UiBhjelp. Mer info her.

Vektertjeneste: Observerer du uvedkommende personer på campus, eller trenger av andre grunner kontakt med UiBs vektertjeneste? Ring 55 58 80 81.

Politiet: Utsettes du for, eller er du vitne til lovbrudd? Kontakt politiet.

Forebygging:sikresiden.no finner du nyttige råd som forebygger vanskelige situasjoner, og råd om hva du skal gjøre i en krisesituasjon.

Positive tilbakemeldinger: Hva vil du ha mer av i ditt læringsmiljø? Gi oss dine positive tilbakemeldinger. Slik kan et bra tiltak fortsette og komme flere studenter til gode.

UiB tar både varslere og varsler på alvor: Alle sensitive dokumenter blir unntatt offentlighet og saken blir behandlet fortrolig. Det innebærer at ditt navn ikke blir kjent for flere enn det som er nødvendig for videre behandling i saken.

Usikker på hva du skal gjøre?  Studentombudet er en uavhengig bistandsperson som har som oppgave å gi studenter ved Universitetet i Bergen juridisk hjelp i saker knyttet til studiesituasjonen. Du kan også få hjelp av en studenttillitsvalgt eller i en fagforening, dersom du er medlem i en av disse.