Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Studieveiledning ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Vi har egne studieveiledere for alle studieprogrammene. Du kan bestille time med studieveileder i Informasjonssenteret.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Hos studieveileder får du:

  • Generell informasjon om studiemuligheter
  • Hjelp til å planlegge studiene
  • Informasjon om utvekslingsmuligheter på ditt studieprogram
  • Informasjon om godkjenning av ekstern utdanning i Norge og utlandet
  • Informasjon om lover og reglement ved universitetet
  • Svar på andre spørsmål du gjerne vil diskutere med en studieveileder på tomannshånd

Hva kan studieveileder ikke hjelpe deg med?

  • Grader i utlandet eller studier ved andre norske læresteder. Ta kontakt med det aktuelle universitetet eller høyskolen.
  • Faglige spørsmål. Ta kontakt med foreleseren din.
  • Studiestøtte fra Lånekassen. Spør Lånekassen.
  • Mestring av studielivet og karrierespørsmål. Ta kontakt med SiB Karriere & Studiemestring

Veiledningstidspunkt

Du treffer studieveileder til avtalt tid på veiledningskontoret, 3. etasje på SV-bygget (Fosswinckelsgate 6).

Veilederne har faste tidspunkter for veiledning hver uke:

 

09.30-12.00

12.30-15.00

Mandag

 Administrasjon og organisasjonsvitenskap

Tirsdag

Medier og kommunikasjon

Journalistikk

Medie- og interaksjonsdesign

TV-produksjon

Sosiologi

Onsdag

Geografi

Samfunnsøkonomi

Politisk økonomi

Torsdag

Sammenliknende politikkSosialantropologi

Fredag

Informasjonsvitenskap

IKT

Kognitiv vitenskap

Utveksling for programmene:

Administrasjon og organisasjonsvitenskap

Sammenliknende politikk

Sosiologi

 

Studieveiledere på SV-fakultetet

Har du spørsmål knyttet til de ulike fagene ved fakultetet kan du også ta direkte kontakt med studieveilederne:

Årsstudier, generell studieveiledning og gradsspørsmål

Jannicke Lervik 

studieveileder@svfa.uib.no 
Borghild Gramstad
Hege Aarethun

Sosiologi

For utveksling, vennligst kontakt Adrian Kjær

Marielle Bjerke studieveileder@sos.uib.no

Administrasjon og organisasjonsvitenskap

For utveksling, vennligst kontakt Adrian Kjær

Denise Fewtrell Flatmark studieveileder@aorg.uib.no

Sammenliknende politikk
Europastudier

For utveksling, vennligst kontakt Adrian Kjær

Joakim Dahl Haaland

 studieveileder@isp.uib.no

Medier og kommunikasjon

Trude Lomestudieveileder@infomedia.uib.no

Journalistikk
Medie- og interaksjonsdesign
TV-produksjon

Michael Bo Ryge Larsenstudierettleiar.praktiskinfomedia@uib.no

Informasjonsvitenskap
IKT
Kognitiv vitenskap

Liv Bugge

 studieveileder@ifi.uib.no

Sosialantropologi

Wenche Iversen studieveileder@sosantr.uib.no

Samfunnsøkonomi
Politisk økonomi

Maria Hellebø studieveileder@econ.uib.no

Geografi og systemdynamikk

Grethe Meling

 studieveileder@geog.uib.no

Utveksling for sammenliknende politikk, sosiologi, administrasjon og organisasjonsvitenskap

Adrian KjærAdrian.Kjaer@uib.no
LærerutdanningenHilde Marie Rognåsstudieveileder@svfa.uib.no
Tilrettelegging av studier

Jannicke Lervik

Eva Svensson

studieveileder@svfa.uib.no