Hjem

Karriereveier for samfunnsvitere

Hovedinnhold

Glade bachelorstudenter som holder sitt vitnemål frem.

Hva vil du bli?

Med utdanning fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet har du mange spennende muligheter i arbeidslivet. Her kan du se hvilken kompetanse du får og hvilke karrieremuligheter du har med en samfunnsvitenskapelig utdanning.

 

Hva slags type stilling er du interessert i?:

 

Hva kan du bli?

Samfunnsvitere og karriere

Vil du vite hva tidligere studenter fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet jobber med? Vi har bedt våre alumner om å fortelle hva de har gjort etter studiene og hvordan utdanningen fra UiB er relevant i arbeidslivet.

Hva kan du bli?
Bilde av åtte figurer i ulike farger med åtte snakkebobler.

Hvilken kompetanse får du som samfunnsviter?

Lurer du på hvilken kompetanse du får som samfunnsviter? Beskrivelsen av læringsutbytte for hvert enkelt program og emne kan være et godt hjelpemiddel når du skal planlegge utdanning og søke jobb.

Hva kan du bli?
Oppramsing av ulike stillingskategorier

Stillingskategorier for samfunnsvitere

Hva vil du egentlig jobbe med? Se nærmere på hvilke karrieremuligheter som finnes for deg innenfor de ulike stillingskategoriene.

Vil du ha karriereveiledning?

Sammen råd og karriere tilbyr veiledning og kurs som er gratis for deg som er student.

Her er det tilbud til deg som er underveis i studiene og til deg som er i ferd med å avslutte en grad. Du kan få veiledning om karrierevalg og - muligheter, og du kan ta kurs i blant annet jobbsøking, jobbintervju og presentasjonsteknikk.

SV-bygget i solskinn

Hvordan finner du mer informasjon?

Du kan få veiledning om fag, fagvalg og karrieremuligheter hos studieveileder.

Hvis du har mer generelle spørsmål kan du ta kontakt med Informasjonssenteret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.