Hjem
Karriereveier for samfunnsvitere
Hva kan du bli?

Ideelle organisasjoner og interesseorganisasjoner

Mange samfunnsvitere brenner for ulike samfunnsspørsmål og ønsker å arbeide i ideelle organisasjoner eller interesseorganisasjoner.

Eksempler på stillingstitler i kategorien Interesse- og ideelle organisasjoner
Foto/ill.:
Wordle

Hovedinnhold

En interesseorganisasjon representerer en gruppe menneskers særlige interesser, mens ideelle organisasjoner er organisasjoner som ikke tar ut utbytte av sitt arbeid. Denne typen organisasjoner har ofte et humanitært formål, og du kan for eksempel jobbe med rådgivning, prosjektarbeid, organisasjonsutvikling, administrasjon og informasjonsarbeid.

Tidligere studenter i arbeid

Du finner intervjuer med tidligere studenter som har fått arbeid innenfor denne stillingskategorien under.

Stillingstitler

Titlene innenfor denne stillingskategorien er ofte generelle, som f.eks. rådgiver eller konsulent, men det er ofte krav om særlig kompetanse for oppgaver i organisasjonen eller for organisasjonens formål.

Eksempler på stillingstitler innenfor ideelle organisasjoner og interesseorganisasjoner som kan være aktuelle for deg som samfunnsviter:

RådgiverOrganisasjonsrådgiver
Daglig leder/lederProsjektmedarbeider/prosjektleder
SeniorrådgiverPolitisk rådgiver
RegionsekretærSpesialrådgiver
ProgramkonsulentØkonomirådgiver

Relevant kompetanse

I ideelle organisasjoner og interesseorganisasjoner er det viktig med kompetanse om organisasjonen og sakene organisasjonen arbeider for. Stillinger i slike organisasjoner omfatter ofte arbeidsoppgaver knyttet til administrasjon, informasjonsarbeid, kommunikasjon, rekruttering, medlemskontakt og økonomi. Arbeidsgivere kan også etterspørre relevant kompetanse knyttet til organisasjonsforståelse og samfunnsutfordringer.

Eksempel på relevant kompetanse i stillinger innenfor interesseorganisasjoner og ideelle organisasjoner:

 Fagkunnskap Jobbe løsningsorientert
 Arbeide selvstendig Forståelse for samfunn og organisasjoner
 Stor arbeidskapasitet God skriftlig og muntlig formuleringsevne
 Tenke kritisk og  analytisk Gode evner til å samarbeide og  kommunisere
 Fleksibel og kreativ Evne til å planlegge og koordinere arbeid

Du kan lese mer om hvilket læringsutbytte de ulike studieprogrammene våre gir i programbeskrivelsene på våre nettsider.

Arbeidsgivere

Eksempel på ideelle organisasjoner og interesseorganisasjoner hvor samfunnsvitere utdannet hos oss arbeider:

 Hovedorganisasjonen Virke Human-Etisk forbund
 NHO Framtiden i våre hender
 Naturvernforbundet Kirkens bymisjon
 Norges Røde Kors Kreftomsorg Rogaland