Hjem
Karriereveier for samfunnsvitere
Hva kan du bli?

Hvilken kompetanse får du som samfunnsviter?

Lurer du på hvilken kompetanse du får som samfunnsviter? Beskrivelsen av læringsutbytte for hvert enkelt program og emne kan være et godt hjelpemiddel når du skal planlegge utdanning og søke jobb.

Bilde av åtte figurer i ulike farger med åtte snakkebobler.
Foto/ill.:
www.colourbox.com

Hovedinnhold

Hva er ditt læringsutbytte?

Beskrivelsene av læringsutbytte for studieprogram og emner hjelper deg med å sette ord på hvilken kompetanse du har tilegnet deg gjennom studiene. Dette kan være gode verktøy i forbindelse med jobbsøking og for å tenke på karriereveier etter studiene.

For studieprogram

For alle studieprogrammene våre finnes det en beskrivelser av hvilket læringsutbytte programmet skal gi. Disse beskrivelsene gir deg nyttig informasjon om hvilke kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse du opparbeider deg gjennom studiene.

For emner

Du finner også beskrivelse av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som du kan oppnå i hvert enkelt emne du har tatt ved UiB i emnebeskrivelsene.

Hvilken generell kompetanse oppnår du?

En samfunnsvitenskapelig utdannelse gir deg inngående fagspesifikk kunnskap. Som samfunnsviter er det likevel ikke bare faget ditt eller spesialiseringen du har valgt som avgjør hvilke jobber du kan søke på.

En samfunnsvitenskapelig utdannelse gir deg også ferdigheter og generell kompetanse som kan brukes i mange ulike stillinger. Dette er kvalifikasjoner som er etterspurt av arbeidsgivere både i offentlig og privat sektor. Samtidig er dette kompetanse som man som student kanskje ikke en gang har tenkt over at man har.

Eksempler på generell kompetanse

  • evne til å arbeide selvstendig og strukturert
  • evne til å innhente, bearbeide, analysere og formidle informasjon
  • evne til å arbeide sammen med andre
  • god skriftlig og muntlig formidlingsevne
  • evne til å orientere seg i nye fagfelt
  • evne til å utføre prosjektbasert arbeid
  • evne til å jobbe under press
  • evne til å videreutvikle kunnskaper, ferdigheter og forståelse gjennom videre studier og yrkesliv

På sidene om karriereveier for samfunnsvitere kan du utforske ulike stillingskategorier og se eksempel på hvilken generell kompetanse du har som blir etterspurt.