Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Studieveiledning ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Vi har egne studieveiledere for alle studieprogrammene. Du kan bestille time med studieveileder i Informasjonssenteret.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Hos studieveileder får du:

  • Generell informasjon om studiemuligheter
  • Hjelp til å planlegge studiene
  • Informasjon om utvekslingsmuligheter på ditt studieprogram
  • Informasjon om godkjenning av ekstern utdanning i Norge og utlandet
  • Informasjon om lover og reglement ved universitetet
  • Svar på andre spørsmål du gjerne vil diskutere med en studieveileder på tomannshånd

Hva kan studieveileder ikke hjelpe deg med?

  • Grader i utlandet eller studier ved andre norske læresteder. Ta kontakt med det aktuelle universitetet eller høyskolen.
  • Faglige spørsmål. Ta kontakt med foreleseren din.
  • Studiestøtte fra Lånekassen. Spør Lånekassen.
  • Mestring av studielivet og karrierespørsmål. Ta kontakt med Sammen råd og karriere. Se også fakultetets karrieresider Karriereveier for samfunnsvitere.

Veiledningstidspunkt

Du treffer studieveileder til avtalt tid på veiledningskontoret, 3. etasje på SV-bygget (Fosswinckelsgate 6).

Bestill veiledning gjennom bookingskjema.

Veiledning i journalistikk, TV-produksjon og medie- og interaksjonsdesign: ta kontakt med studieveileder på e-post studierettleiar.praktiskinfomedia@uib.no

Veilederne har faste tidspunkter for veiledning hver uke:

 

09.30-12.00

12.30-15.00

Mandag

 Sosiologi

Tirsdag

Medier og kommunikasjon

Administrasjon og organisasjonsvitenskap

Onsdag

Geografi

Samfunnsøkonomi

Politisk økonomi

Torsdag

Sammenliknende politikkSosialantropologi

Fredag

Informasjonsvitenskap

IKT

Kognitiv vitenskap

Utveksling for programmene:

Administrasjon og organisasjonsvitenskap

Sammenliknende politikk

Sosiologi

 

Studieveiledere på SV-fakultetet

Har du spørsmål knyttet til de ulike fagene ved fakultetet kan du også ta direkte kontakt med studieveilederne:

Årsstudier, generell studieveiledning og gradsspørsmål

Borghild Gramstad

Hege Aarethun

Anna Enerstvedt

studieveileder@svfa.uib.no 

Sosiologi

For utveksling, vennligst kontakt  Adrian Kjær 

Marthe Gjerstad Hodneland studieveileder@sos.uib.no

Administrasjon og organisasjonsvitenskap

For utveksling, vennligst kontakt Adrian Kjær

Cathrine Bustad Jensen studieveileder@aorg.uib.no

Sammenliknende politikk
Europastudier

For utveksling, vennligst kontakt Adrian Kjær

Olga Elise Frøyland

 studieveileder@isp.uib.no

Medier og kommunikasjon

Trude Lomestudieveileder@infomedia.uib.no

Journalistikk
Medie- og interaksjonsdesign
TV-produksjon

Natalie A. Sagstadstudierettleiar.praktiskinfomedia@uib.no

Informasjonsvitenskap
IKT
Kognitiv vitenskap

Liv Bugge

 studieveileder@ifi.uib.no

Sosialantropologi

Nina Bergheim Dahl studieveileder@sosantr.uib.no

Samfunnsøkonomi
Politisk økonomi

Linnin Gyberg studieveileder@econ.uib.no

Geografi og systemdynamikk

Grethe Meling

 studieveileder@geog.uib.no

LærerutdanningenHilde Marie Rognåsstudieveileder@svfa.uib.no
Tilrettelegging av studier

Eva Svensson

studieveileder@svfa.uib.no