Hjem
Karriereveier for samfunnsvitere
Hva kan du bli?

Undervisning og forskning

Med rett kompetanse kan du som samfunnsviter undervise på ungdomsskole, videregående skole, universitet eller høyskole, og du kan drive kursvirksomhet, forskning eller utredning.

Ulike stillinger innenfor stillingskategorien forskning og utdanning
Foto/ill.:
www.wordle.net

Hovedinnhold

Ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet kan du utdanne deg til lærer ved å fullføre en bachelor- eller mastergrad og deretter ettårig praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Samfunnsvitere finner også arbeid innenfor forskning og utredning både i offentlig og privat sektor. 

Tidligere studenter i arbeid

Du finner intervjuer med tidligere studenter som har fått arbeid innenfor denne stillingskategorien under.

Stillingstitler

Eksempel på stillingstitler innenfor undervisning og forskning som kan være aktuelle for deg som samfunnsviter:

 Lektor AdjunktFørsteamanuensis
 Utreder DoktorgradsstipendiatProfessor
 Rådgiver ForskerLærer
 Forskningsassistent Overingeniør 

Relevant kompetanse

Som adjunkt og lektor er det viktig at du har solid fagkunnskap og interesse for undervisningsfagene dine. Dette er også stillinger som krever god pedagogisk kompetanse og at du trives med formidling og med å arbeide med mennesker. For å jobbe som lektor i ungdomsskole og videregående skole må du ha tatt Praktisk-pedagogisk utdanning eller et lektorprogram.

Stillinger innenfor forskning og utredning krever gjerne at man har evne til å arbeide selvstendig og at man trives med å arbeide analytisk og strukturert. En del stillinger innen forskning krever at du har doktorgrad (ph.d.).

Eksempel på relevant kompetanse fra samfunnsvitenskapelig utdannelse som blir etterspurt innenfor undervisning og forskning:

Solid fagkunnskapAnalytiske evner
Gode formidlings og kommunikasjonsevnerEvne til kritisk tenkning
Gode samarbeidsevnerEvne til å arbeide strukturert og løsningsorientert
Gode metodekunnskaperEvne til å skape gode relasjoner

 

Se nærmere informasjon om hvilke fag som gir undervisningskompetanse på denne siden.

Du kan lese mer om hvilket læringsutbytte de ulike studieprogrammene våre gir i programbeskrivelsene på våre nettsider.

Arbeidsgivere

Eksempel på arbeidsgivere hvor samfunnsvitere fra UiB arbeider med undervisning og forskning:

 Ungdomsskole Videregående skole
 Universitet Høgskole
 Forskningsinstitusjoner Statistisk sentralbyrå
 Statoil Forskningsrådet
 Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste NUPI