Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Lektorutdanning

Lektorutdanning ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet kan du utdanne deg til å arbeide som lektor i ungdomsskolen og i videregående skole.

Studenter i et auditorium følger med på foreleseren.
Foto/ill.:
Sandra Jecmenica

Hovedinnhold

Lektorutdanning med samfunnsvitenskapelige fag

Du kan utdanne deg til lektor i samfunnsvitenskapelige fag ved UiB ved å ta:

Hvilke fag kan jeg undervise i?

Med PPU eller 5-årig lektorprogram med samfunnsvitenskapelige fag kan du undervise i skolefagene:

 • Samfunnsfag (Ungdomstrinnet)
 • Samfunnskunnskap (Fellesfag, VGS)
 • Sosiologi og sosialantropologi (Programfag, VGS)
 • Sosialkunnskap (Programfag, VGS) 
 • Politikk og menneskerettigheiter(Programfag, VGS)

Les mer om fag i skolen på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Hvordan blir du samfunnsfagslærer?

Du kan ta det integrerte 5-årige lektorprogrammet i samfunnsfag (sosiologi), eller du kan ta sosiologi som ditt andre undervisningsfag som del av lektorprogrammene i nordiskfremmedspråk, eller historie eller religion.

Du kan også ta ettårig Praktisk-pedagogisk utdanning etter at du har fullført en bachelor- og mastergrad (3 år + 2 år). Da må du ta ta minst 60 studiepoeng i sosiologi, sammenliknende politikk, politikk og forvaltning, statsvitenskap eller sosialantropologi som del av bachelorgraden din. Du finner hele kravet her. PPU med samfunnskunnskap kan du ta som ettfagsmodell (kun samfunnskunnskap) eller tofagsmodell (to ulike undervisningsfag).

  Studieprogram for opptak til PPU

  Ved Det samfunnsvitenskapelige fakultetet kan du ta ulike bachelor- og masterprogram for å kvalifisere til opptak til ettårig praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og oppnå kompetanse som lektor. Bachelorprogrammene under gir alle mulighet til å legge opp et studieløp med to undervisningsfag som hver har en lengde på minst ett år (60 studiepoeng).

  Du kan også bygge på tidligere utdanning med årsstudium i et undervisningsfag for å kvalifisere til PPU. Et årsstudium er et år med faglig fordypning, totalt 60 studiepoeng, med en anbefalt emnekombinasjon fra det aktuelle faget.

  Oppbygging av lektorutdanning med PPU

  En lektorutdanning med PPU vil se slik ut

  Bachelorgrad 

  (180 sp, 3 år)

  • Spesialisering i undervisningsfag nr. 1 (samfunnskunnskap)
  • Eventuelt 60 frie studiepoeng med fordypning i undervisningsfag nr. 2

  Mastergrad

  (120 sp, 2 år)

  Fordypning i spesialiseringen fra bachelorprogrammet

  Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

  (60 sp, 1 år)

  Pedagogikk, didaktikk og praksis i skolen