Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Lærerutdanning

Lærerutdanning ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet kan du utdanne deg til å arbeide som lektor i ungdomsskolen og i videregående skole.

Studenter i et auditorium følger med på foreleseren.
Foto/ill.:
Sandra Jecmenica

Hovedinnhold

Lærerutdanning i samfunnsvitenskapelige fag

Du kan utdanne deg til lærer i samfunnsvitenskapelige fag ved UiB ved å ta:

Hvilke fag kan jeg undervise i?

Samfunnskunnskap

Med PPU eller integrert lektorutdanning med samfunnsfag kan du undervise i skolefagene:

 • samfunnsfag: historie, geografi, samfunnsfag (ungdomsskole), og individ, samfunn og kultur, arbeids- og næringsliv, politikk og demokrati, internasjonale forhold (videregående skole)
 • politikk, individ og samfunn: sosialkunnskap, samfunnsgeografi, sosiologi og sosialantropologi, politikk og menneskerettigheter (videregående skole)
 • Valgfag med samfunnsfaglige tema.

Les mer om fag i skolen på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Hvordan blir du samfunnsfagslærer?

Du kan ta det integrerte 5-årige lektorprogrammet i samfunnsfag (sosiologi), eller du kan ta sosiologi som ditt andre undervisningsfag som del av lektorprogrammene i nordiskfremmedspråk, eller historie eller religion.

Du kan også ta ettårig Praktisk-pedagogisk utdanning etter at du har fullført en bachelor- og mastergrad (3 år + 2 år). Da må du ta ta minst 60 studiepoeng i sosiologi, sammenliknende politikk, administrasjon og organisasjonsvitenskap, statsvitenskap eller sosialantropologi som del av bachelorgraden din. Du finner hele kravet her. PPU med samfunnsfag kan du ta som ettfagsmodell (kun samfunnsfag) eller tofagsmodell (to ulike undervisningsfag).

Geografi

Hvis du tar PPU med geografi kan du blant annet undervise i:

 • samfunnsfag: historie, geografi, samfunnsfag (ungdomsskole)
 • geografi (videregående skole)
 • valgfag med geografi-tema.

Les mer om fag i skolen på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Hvordan blir du geografilærer?

OBS! Tilbudet om geografi i PPU har opptak siste gang i 2021. Fra og med 2022 vil det kun være mulig å søke om opptak til PPU med samfunnskunnskap ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Du kan ta Praktisk-pedagogisk utdanning (1 år) med geografi etter at du har fullført en bachelor- og mastergrad (3 år + 2 år). Da må du ta ta minst 60 studiepoeng i geografi, og minst 60 studiepoeng fordypning i et annet undervisningsfag, som del av bachelorgraden din. Ved UiB krever vi at du har minimum 20 studiepoeng fordypning i samfunnsgeografi og minimum 20 studiepoeng fordypning i naturgeografi. Du finner hele kravet her.

Geografi blir ikke tilbudt som undervisningsfag i 5-årig lektorutdanning ved UiB.

IT-fag

Med PPU med IT-fag kan du blant annet undervise i:

 • Informasjonsteknologi: Digital samtid, nettsteder og multimedier, databaser, planlegging og dokumentasjon, programmering og multimedieutvikling (videregående skole)
 • Programmering og modellering

Les mer om fag i skolen på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Hvordan blir du IT-lærer?

OBS! Tilbudet om IT-fag i PPU har opptak siste gang i 2021. Fra og med 2022 vil det kun være mulig å søke om opptak til PPU med samfunnskunnskap ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Du kan ta Praktisk-pedagogisk utdanning (1 år) med IT-fag etter at du har fullført en bachelor- og mastergrad (3 år + 2 år). Da må du ta minst 60 studiepoeng i IT-fag, og minst 60 studiepoeng fordypning i et annet undervisningsfag, som del av bachelorgraden din. Du kan kvalifisere til PPU med IT-fag hvis du oppfyller kravet om minst 60 studiepoeng fordypning i informasjonsvitenskap og/eller informatikk. Du finner hele kravet her.

IT-fag blir ikke tilbudt som undervisningsfag i 5-årig lektorutdanning ved UiB.

Mediefag

Hvis du tar PPU med mediefag kan du undervise i:

Les mer om fag i skolen på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Hvordan blir du medielærer?

OBS! Tilbudet om mediefag i PPU har opptak siste gang i 2021. Fra og med 2022 vil det kun være mulig å søke om opptak til PPU med samfunnskunnskap ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Du kan ta Praktisk-pedagogisk utdanning (1 år) med mediefag etter at du har fullført en bachelor- og mastergrad (3 år + 2 år). Da må du ta minst 60 studiepoeng fordypning i medier og kommunikasjon, og minst 60 studiepoeng fordypning i et annet undervisningsfag, som del av bachelorgraden din. Du finner hele kravet her.

Mediefag blir ikke tilbudt som undervisningsfag i 5-årig lektorutdanning ved UiB.

  Studieprogram for opptak til PPU

  Ved Det samfunnsvitenskapelige fakultetet kan du ta ulike bachelor- og masterprogram for å kvalifisere til opptak til ettårig praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og oppnå kompetanse som lektor. Bachelorprogrammene under gir alle mulighet til å legge opp et studieløp med to undervisningsfag som hver har en lengde på minst ett år (60 studiepoeng).

  Du kan også bygge på tidligere utdanning med årsstudium i et undervisningsfag for å kvalifisere til PPU. Et årsstudium er et år med faglig fordypning, totalt 60 studiepoeng, med en anbefalt emnekombinasjon fra det aktuelle faget.

  OBS! Tilbudet om geografi, mediefag og IT-fag i PPU har opptak siste gang i 2021. Fra og med 2022 vil det kun være mulig å søke om opptak til PPU med samfunnskunnskap ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

  Oppbygging av lektorutdanning med PPU

  En lektorutdanning med PPU vil se slik ut

  Bachelorgrad 

  (180 sp, 3 år)

  • Spesialisering i undervisningsfag nr. 1 (samfunnskunnskap, geografi, informasjons- eller medievitenskap)
  • Eventuelt 60 frie studiepoeng med fordypning i undervisningsfag nr. 2

  Mastergrad

  (120 sp, 2 år)

  Fordypning i spesialiseringen fra bachelorprogrammet

  Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

  (60 sp, 1 år)

  Pedagogikk, didaktikk og praksis i skolen