Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Lærerutdanning ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet kan du utdanne deg til å arbeide som lektor ungdomsskolen og i videregående skole.

Studenter i et auditorium følger med på foreleseren.
Foto/ill.:
Sandra Jecmenica

Som lektor kan du arbeide som lærer i ungdomsskolen og i videregående skole.

Lærerutdanning i samfunnsvitenskapelige fag

Du kan utdanne deg til lærer i samfunnsvitenskapelige fag ved UiB ved å ta:

En lektorutdanning med PPU vil se slik ut

Bachelorgrad 

(180 sp, 3 år)

 • Spesialisering i undervisningsfag nr. 1 (samfunnskunnskap, geografi, informasjons- eller medievitenskap)
 • Eventuelt 60 frie studiepoeng med fordypning i undervisningsfag nr. 2

Mastergrad

(120 sp, 2 år)

Fordypning i spesialiseringen fra bachelorprogrammet

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

(60 sp, 1 år)

Pedagogikk, didaktikk og praksis i skolen

  Hvilke fag kan jeg undervise i?

  Geografi

  Hvis du tar PPU med geografi kan du blant annet undervise i:

  • samfunnsfag: historie, geografi, samfunnsfag (ungdomsskole)
  • geografi (videregående skole)
  • valgfag med geografi-tema.

  Les mer om fag i skolen på Utdanningsdirektoratets nettsider.

  Du kan kvalifisere til PPU med geografi hvis du oppfyller kravet til faglig fordypning på minst 60 studiepoeng i geografi. Ved UiB krever vi at du har minimum 20 studiepoeng fordypning i samfunnsgeografi og minimum 20 studiepoeng fordypning i naturgeografi. Du finner hele kravet her.

  Legg merke til at du må ha to undervisningsfag hvis du skal ta PPU med geografi. Geografi blir ikke tilbudt som undervisningsfag i 5-årig lektorutdanning ved UiB.

  IT-fag

  Med PPU med IT-fag kan du blant annet undervise i:

  • Informasjonsteknologi: Digital samtid, nettsteder og multimedier, databaser, planlegging og dokumentasjon, programmering og multimedieutvikling (videregående skole)
  • Programmering og modellering

  Les mer om fag i skolen på Utdanningsdirektoratets nettsider.

  Du kan kvalifisere til PPU med IT-fag hvis du oppfyller kravet om minst 60 studiepoeng fordypning i informasjonsvitenskap og/eller informatikk. Du finner hele kravet her.

  Legg merke til at du må ha to undervisningsfag hvis du skal ta PPU med IT-fag. IT-fag blir ikke tilbudt som undervisningsfag i 5-årig lektorutdanning ved UiB.

  Mediefag

  Hvis du tar PPU med mediefag kan du undervise i:

   

  Du kan kvalifisere til PPU med mediefag hvis du oppfyller kravet om minst 60 studiepoeng fordypning i medier og kommunikasjon. Du finner hele kravet her.

  Legg merke til at du må ha to undervisningsfag hvis du skal ta PPU med mediefag. Mediefag blir ikke tilbudt som undervisningsfag i 5-årig lektorutdanning ved UiB.

  Samfunnsfag

  Med PPU eller integrert lektorutdanning med samfunnsfag kan du undervise i skolefagene:

  • samfunnsfag: historie, geografi, samfunnsfag (ungdomsskole), og individ, samfunn og kultur, arbeids- og næringsliv, politikk og demokrati, internasjonale forhold (videregående skole)
  • politikk, individ og samfunn: sosialkunnskap, samfunnsgeografi, sosiologi og sosialantropologi, politikk og menneskerettigheter (videregående skole)
  • Valgfag med samfunnsfaglige tema.

  Les mer om fag i skolen på Utdanningsdirektoratets nettsider.

  Du kan kvalifisere til PPU med samfunnsfag ved å ta minimum 30 studiepoeng fordypning i sosiologi, sammenliknende politikk, administrasjon og organisasjonsvitenskap eller sosialantropologi, og opp til 30 studiepoeng i andre skolerelevante emner innen samfunnsfagene (totalt 60 studiepoeng). Du finner hele kravet her.

  Du kan ta PPU med samfunnsfag sin ettfagsmodell (kun samfunnsfag) eller tofagsmodell (to undervisningsfag), eller du kan ta samfunnsfag (sosiologi) som ditt andre undervisningsfag som del av lektorprogrammene i nordisk eller fremmedspråk.

   Studieprogram

   Ved Det samfunnsvitenskapelige fakultetet kan du ta ulike bachelor- og masterprogram for å kvalifisere til opptak til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og oppnå kompetanse som lektor. Fra 2019 er det krav om mastergrad for å få opptak til PPU. Bachelorprogrammene under gir alle mulighet til å legge opp et studieløp med to undervisningsfag som hver har en lengde på minst ett år (60 studiepoeng).

   Du kan også bygge på tidligere utdanning med årsstudium i et undervisningsfag for å kvalifisere til PPU. Et årsstudium er et år med faglig fordypning, totalt 60 studiepoeng, med en anbefalt emnekombinasjon fra det aktuelle faget.