Hjem
Lektorutdanning
PPU

Krav til faglig fordypning for opptak til PPU i samfunnsfag

Her finner du informasjon om hvilken faglig fordypning vi krever for opptak til samfunnskunnskap i Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).

Hovedinnhold

Samfunnskunnskap

Søkere til samfunnskunnskapsdidaktikk må ha minst 60 studiepoeng fordypning i samfunnsfag.  Vi har følgende krav til sammensetting av emner:

 • Minimum 30 studiepoeng fordypning innen (velg ett): sammenliknende politikk, administrasjon og organisasjonsvitenskap, statsvitenskap, sosiologi eller sosialantropologi. Det er krav til det faglige innholdet i fordypningen (se krav for fordypning fullført ved UiB under).
 • 30 studiepoengene valgfrie emner innenfor samfunnsfagene med relevans for skolefaget.

Du kan be om å få en vurdering av din utdanning for å få vite hvilke fag du eventuelt mangler for å oppfylle kravet til faglig fordypning.

Utdanning i faget samfunnsfag (høyskoleutdanning), utviklingsstudier, markedsføring, administrasjon og ledelse, økonomi og samfunnsøkonomi godkjennes ikke alene som opptaksgrunnlag til samfunnskunnskapsdidaktikk. Søkere med disse utdanningene må som regel ta minimum 30 studiepoeng fordypning (grunnleggende emner) i et av samfunnsfagene i tillegg.

Tar du utdanning ved UiB?

Du kan velge mellom to alternativer for å kvalifisere til samfunnkunnskapsdidaktikk:

Alternativ 1

60 studiepoeng fordypning innen ett av fagområdene: 

Du finner en oversikt over hvilke emner du må ta for å oppfylle kravet til fordypning under overskriften "Oppbygging" og "Årsstudium med spesialiseringsemner" i faget (se lenke over).

  Alternativ 2

  30 studiepoeng fordypning innen ett av fagene:
  30 studiepoeng valgfrie emner som er relevante for skolefaget, f.eks. emner som inngår i følgende årsstudier:I tillegg godkjenner vi utvalgte emner i samfunnsøkonomi: ECON110 (10 sp), ECON130 (10 sp), ECON210 (10 sp) og ECON230 (10)

  Ekstern utdanning

  Dersom du har studert ved andre universiteter eller høyskoler kan du søke om å få godkjent denne utdanningen som erstatning for kvalifikasjonskravene som er skissert her. Vær oppmerksom på at ekstern utdanning må tilsvare kvalifikasjonskravet. Det er fagmiljøet som vurderer om den eksterne utdanningen kan erstatte utdanningen som tilbys ved UiB som opptaksgrunnlag til PPU.

  Her finner du søknadsskjema for vurdering av ekstern utdanning.