Home

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
PPU

Krav til faglig fordypning for opptak til PPU i samfunnsfagene

Her finner du informasjon om hvilken faglig fordypning vi krever for opptak til samfunnskunnskap, geografi, IT og mediefag i Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).

Main content

Samfunnskunnskap

Søkere til samfunnskunnskapsdidaktikk må ha minst 60 studiepoeng fordypning i samfunnsfag.  Vi har følgende krav til sammensetting av emner:

 • Minimum 30 studiepoeng fordypning innen (velg ett): sammenliknende politikk, administrasjon og organisasjonsvitenskap, statsvitenskap, sosiologi eller sosialantropologi. Det er krav til det faglige innholdet i fordypningen (se krav for fordypning fullført ved UiB under).
 • 30 studiepoengene valgfrie emner innenfor samfunnsfagene med relevans for skolefaget.

Du kan be om å få en vurdering av din utdanning for å få vite hvilke fag du eventuelt mangler for å oppfylle kravet til faglig fordypning.

Utdanning i faget samfunnsfag (høyskoleutdanning), utviklingsstudier, markedsføring, administrasjon og ledelse, økonomi og samfunnsøkonomi godkjennes ikke alene som opptaksgrunnlag til samfunnskunnskapsdidaktikk. Søkere med disse utdanningene må som regel ta minimum 30 studiepoeng fordypning (grunnleggende emner) i et av samfunnsfagene i tillegg.

Tar du utdanning ved UiB?

Du kan velge mellom to alternativer for å kvalifisere til samfunnkunnskapsdidaktikk:

Alternativ 1

60 studiepoeng fordypning innen ett av fagområdene: 

Du finner en oversikt over hvilke emner du må ta for å oppfylle kravet til fordypning under overskriften "Oppbygging" og "Årsstudium med spesialiseringsemner" i faget (se lenke over).

  Alternativ 2

  30 studiepoeng fordypning innen ett av fagene:
  30 studiepoeng valgfrie emner som er relevante for skolefaget, f.eks. emner som inngår i følgende årsstudier:I tillegg godkjenner vi utvalgte emner i samfunnsøkonomi: ECON110 (10 sp), ECON130 (10 sp), ECON210 (10 sp) og ECON230 (10)

  Geografi

  OBS! Tilbudet om geografi i PPU har opptak siste gang i 2021. Fra og med 2022 vil det kun være mulig å søke om opptak til PPU med samfunnskunnskap ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

  Søkere til geografi i PPU må ha minst 60 studiepoeng fordypning i geografi. Fordypningen må bestå av emnene som inngår i årsstudium i geografi eller tilsvarende emner fra andre universiteter/høyskoler. 

  NB: Søkere til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) med geografi må kvalifisere til to undervisningsfag.

  Fra 2016

  • GEO125 Økonomisk globalisering, produksjonssystem og miljø (10 sp)
  • GEO113 Klima, oseanografi og biogeografi (10 sp)
  • GEO131 Ressursforvaltning og global utvikling (10 sp)
  • GEO111 Landformdannande prosessar(15 sp)
  • GEO124 Regional utvikling(15 sp)

  Før 2016

  Alternativ 1: GEO110, GEO111, GEO112, GEO124. GEO231 eller GEO281.

  Alternativ 2: GEO112, GEO115, GEO131, GEO123 og GEO151. GEO111 eller GEO121.

  OBS! Kombinasjoner av nye og gamle emner kan godkjennes. Ta kontakt med Det samfunnsvitenskapelige fakultet for vurdering av emnekombinasjonen (studieveileder@svfa.uib.no).

  Mediefag

  OBS! Tilbudet om mediefag i PPU har opptak siste gang i 2021. Fra og med 2022 vil det kun være mulig å søke om opptak til PPU med samfunnskunnskap ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

  Søker til mediefag i PPU må ha minst 60 studiepoeng fordypning i medievitenskap. Fordypningen skal bestå av emnene som inngår i  årsstudium i medievitenskap eller tilsvarende emner fra andre universiteter/høyskoler:

  • MEVI101 Medier: institusjonar og historie (15 sp)
  • MEVI102 Mediepublikum (15 sp)
  • MEVI103 Medietekster: teori og analyse (15 sp)
  • MEVI104 Medier, representasjon og identitet (15 sp)

  IT-fag

  OBS! Tilbudet om IT-fag i PPU har opptak siste gang i 2021. Fra og med 2022 vil det kun være mulig å søke om opptak til PPU med samfunnskunnskap ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

  Søkere til IT-fag i PPU ved UiB må ha minst 60 studiepoeng fordypning i informatikk eller informasjonsvitenskap. Fordypningen skal bestå av emnene som inngår i årsstudium i informasjonsvitenskap, gitte emner i informatikk (se under) eller tilsvarende emner fra andre universiteter/høyskoler.

  NB: Søkere til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) med IT-fag kvalifisere til to undervisningsfag.

  Informasjonsvitenskap

  Fra 2016:

  • INFO100 Grunnkurs i informasjonsvitenskap (10 sp)
  • INFO132 Grunnkurs i programmering (10 sp)
  • INFO115/INFO116/INFO125 (velg et emne, 10 sp)
  • INFO110 Informasjonssystem(10 sp)
  • INFO134 Klientprogrammering (10 sp)
  • INFO262/INFO102/INFO103 (velg 10 sp)

  Før 2016:

  Alterantiv 1: INFO110, INFO132 og INFO125 (obligatoriske emner). INFO115, INFO116 eller INFO212 (minst 2 emner). INFO102, INFO103 eller INFO262 (minst 10 sp).

  Alternativ 2: INFO102, INFO110, INFO114, INFO122, INFO123, INFO132, INFO210, INFO214

  Informatikk

  • INF100 Grunnkurs i programmering (Programmering 1)
  • INF101 Vidaregåande programmering (Programmering 2)
  • INF102 Algoritmar, datastrukturar og programmering
  • MNF130 Diskrete strukturar
  • 20 valgfrie studiepoeng i informatikk, for eksempel INF142 Datanett, INF115 Databasar og modellering, DAT103 Datamaskiner og operativsystemer (HVL)

  Ekstern utdanning

  Dersom du har studert ved andre universiteter eller høyskoler kan du søke om å få godkjent denne utdanningen som erstatning for kvalifikasjonskravene som er skissert her. Vær oppmerksom på at ekstern utdanning må tilsvare kvalifikasjonskravet. Det er fagmiljøet som vurderer om den eksterne utdanningen kan erstatte utdanningen som tilbys ved UiB som opptaksgrunnlag til PPU.

  Her finner du søknadsskjema for vurdering av ekstern utdanning.