Hjem
Karriereveier for samfunnsvitere
Hva kan du bli?

Administrasjon og personal

Mange samfunnsvitere får jobb innenfor stillingskategorien administrasjon og personal. Stillingene har ofte arbeidsoppgaver innenfor HR, personal, administrasjon og HMS i offentlig og privat sektor.

Ulike stillinger innenfor stillingskategorien administrasjon og personal
Foto/ill.:
www.wordle.net

Hovedinnhold

De fleste organisasjoner har administrative arbeidsoppgaver som må utføres og ansatte som skal følges opp. Slike stillinger innenfor administrasjon og personal er viktige både i offentlig og privat sektor. Her kan du som samfunnsviter blant annet arbeide med administrative rutiner, ansettelser, tiltak knyttet til arbeidsmiljø og kompetanseutvikling i organisasjonen.

Tidligere studenter i arbeid

Du finner intervjuer med tidligere studenter som har fått arbeid innenfor denne stillingskategorien under.

Stillingstitler

Stillingstitler innenfor administrasjon og personal er gjerne knyttet til arbeidsoppgavene, som for eksempel HMS-rådgiver. I tillegg brukes det mer generelle stillingstitler som konsulent, førstekonsulent og rådgiver. Stillingsannonsene vil gi deg nærmere informasjon om hvilke arbeidsoppgaver som inngår i den enkelte stilling.

Eksempel på stillingstitler innenfor administrasjon og personal som kan være aktuelle for deg som samfunnsviter:

 HR-rådgiver/HR-leder Administrasjonsmedarbeider
 Innkjøper Personalkoordinator
 Fagleder Prosjektadministrator/prosjektleder
 Rådgiver Førstekonsulent/seniorkonsulent
 HMS-rådgiver/HMS-leder Personal- og organisasjonssjef
Forretningsutvikler 

Relevant kompetanse

I stillinger knyttet til administrasjon og personal er det viktig med gode fremstillings- og samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendig. Stillinger knyttet til personal og HR krever også at man trives med å jobbe med mennesker. 

Eksempel på relevant kompetanse fra samfunnsvitenskapelig utdannelse som blir etterspurt innenfor administrasjon og personal:

 Kunnskap og forståelse for organisasjoner og systemer Fagkunnskap
 Erfaring med kartlegging og utredning Evne til å arbeide selvstendig
 God skriftlig og muntlig fremstillingsevne Stor arbeidskapasitet
 Evne til å se sammenhenger og helhet Evne til å raskt sette seg inn i nye system og oppgaver
 Evne til å håndtere mange og varierte oppgaver Metodekunnskap og evne til å behandle data

Du kan lese mer om hvilket læringsutbytte de ulike studieprogrammene våre gir i programbeskrivelsene på våre nettsider.

Arbeidsgivere

Eksempel på arbeidsgivere hvor samfunnsvitere fra UiB arbeider med administrasjon og personal:

Du kan også se på eksempel på arbeidsgivere på siden vår om karriereveier innenfor offentlige tjenester og forvaltning.