Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Ofte stilte spørsmål

Her finner du en oversikt over spørsmål som ofte blir stilt til studieveilederne og til Informasjonssenteret ved SV-fakultetet. Klikk på den aktuelle kategorien for å se de vanligste spørsmålene og svarene på dem.

Hovedinnhold

Opptak

Bachelorprogram og årsstudier

Når kan jeg søke opptak til bachelorstudier og årsstudier ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet?

Opptak til bachelorprogram og årsstudier skjer via Samordna opptak. Søknadsfristen er 15. april for ordinære søkere og 1. mars for særskilte søkere. Vi har ikke opptak til bachelorstudier utenom denne fristen.

Hvor finner jeg fagkoder og søkerkoder for studieprogram ved UiB som har opptak via Samordna opptak?

Du finner fagkoder og søkerkoder på nettsidene til Samordna opptak. Studieprogrammene som tilbys ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet kan finnes i kategoriene "Samfunnsfag, psykologi", "Mediefag, bibliotekfag, journalistfag", "Økonomi og administrasjon" og "Informasjonsteknologi og informatikk".

Kan jeg ta enkeltemner ved UiB uten å være tatt opp som student gjennom Samordna opptak?

Dersom du har generell studiekompetanse kan du søke om å få ta enkelte emner uten å ha studierett på et studieprogram. 

Som enkeltemnestudent kan du ta emner på bachelornivå ved UiB, selv om du ikke er tatt opp til et studieprogram. Les mer om opptak til enkeltemner.

Du kan også søke om å få ta privatisteksamen (gjelder kun emner som ikke har obligatoriske arbeidskrav).

Kan jeg bli overført fra der jeg studerer nå til UiB?
UiB har ingen ordning med overføring av studenter fra andre utdanningsinstitusjoner. For å bli tatt opp ved UiB må du søke gjennom Samordna opptak. Ordinær søknadsfrist er 15. april, med studiestart i august.

Men hvis du har studierett ved en annen institusjon, kan du ta emner ved SV-fakultetet som gjestestudent (hospitant) i et eller to semestre. Du finner informasjon om hospitantordningen på våre nettsider.

Jeg jobber fulltid, men har lyst til å studere ved siden av. Er det mulig?

Vi kan hjelpe deg med å legge en plan for å studere deltid på de fleste av våre bachelorprogram. Du vil da ta ca. 15 sp hvert semester i stedet for 30 sp. Det er ikke mulig å få undervisning på kveldstid, få fritak eller egne frister for obligatoriske undervisningsaktiviteter eller lage egne eksamensordninger for deltidsstudenter.

Det er i utgangspunktet ikke anledning til å ta masterprogram som deltidsstudier.

Kan jeg fortsette å ta kurs etter at jeg har fullført en bachelorgrad?
Når du har fullført bachelorgraden kan du søke om poststudierett. Du kan kun søke om poststudierett det første året etter at du har fullført bachelorgraden, og du får kun beholde den frem til neste Samordna opptak. Etter det må du søke om nytt opptak til studier ved UiB.

Du finner mer informasjon om poststudierett og lenke til Søknadsweb på våre nettsider. Fristen for å søke om poststudierett er 15. august/15. januar.

Masterprogram

Når og hvor kan jeg søke om opptak til masterprogram? 

Søknadsfristen er 15. april og du søker via Søknadsweb

Les mer om opptak til master her.

Ex.phil.

Skal jeg velge seminarmodell eller eksamensmodell?

Seminarmodellen (EXPHIL-SVSEM) av ex.phil. har obligatorisk oppmøte på seminar, gir tett oppfølging gjennom semesteret og avsluttes med en semesteroppgave. Dersom du ikke har studert tidligere anbefaler vi denne versjonen.

Eksamensmodellen (EXPHIL-SVEKS) har mindre oppfølging og ingen obligatoriske seminarer. Denne modellen baserer seg på mer selvstendige studier og avsluttes med en skoleeksamen.

Når må jeg melde meg til undervisning og eksamen i ex.phil.?

Seminarmodellen: Søknad om plass via undervisningsmelding i Studentweb. 

Eksamensmodellen: Frist 1.september.

Hva skjer når jeg har tatt ex.phil. og ex.fac. før jeg begynner å studere ved UiB?

Hvis du har tatt ex.phil. eller ex.fac.-emner ved en annen utdanningsinstitusjon, kan du søke om å få disse godkjent som en del av bachelorgraden din ved UiB. På den måten slipper du å ta disse emnene på nytt. Du kan søke om godkjenning av emner fra andre utdanningsinstitusjoner etter at du har fått opptak til UiB.

Jeg har flere spørsmål om ex.phil.

Les mer om ex.phil ved SV-fakultetet. Andre spørsmål om ex.phil. kan rettes til exphil@uib.no.

Utdanningsplan og semesterregistrering

Jeg skal semesterregistere meg. Hvor finner jeg informasjon om dette?

Alle studenter må betale semesteravgift og godkjenne utdanningsplanen sin på Studentweb. Les mer her.

Utdanningsplanen min er feil og jeg greier ikke å oppdatere den selv

Du kan henvende deg i Informasjonssenteret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet for å få svar på spørsmål om utdanningsplanen og for å bestille time til studieveiledning. Du kan også kontakte studieveileder for ditt program på e-post.

Når kan jeg semesterregistrere meg, bekrefte utdanningsplanen og melde meg til undervisning og vurdering?

StudentWeb åpner for registrering i uke 25 med frist 1. september i høstsemesteret. I vårsemesteret åpner StudentWeb i uke 50 med frist 1. februar.

Studieretten min har gått ut, men jeg vil studere mer. Hva gjør jeg?

 • Hvis det er veldig kort tid siden studieretten din ble avsluttet kan du kontakte studieveileder.
 • Dersom studieretten din har gått ut i løpet av det siste året fordi du har fullført graden din kan du søke om poststudierett via Søknadsweb innen 15. august (høstsemesteret) eller 15. januar (vårsemesteret).
 • Dersom det er mer enn et semester siden studieretten din ble avsluttet uten at du fullførte en grad må du søke om nytt opptak via Samordna opptak.

Jeg har tatt utdanning ved et annet universitet/høyskole. Kan jeg bruke denne utdanningen i graden ved UiB?

Du kan søke om å få godkjent ekstern utdanning som del av graden din ved UiB. Du finner søknadsskjema og mer informasjon på våre nettsider.

Legg merke til at du må legge original karakterutskrift ved søknaden. Hvis ikke utdanningen din har blitt forhåndsgodkjent må du også legge ved beskrivelser av emnene du ønsker å få godkjent.

Hva kan jeg ta som frie studiepoeng?

Du kan ta alle åpne emner ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet og Det humanistiske fakultet som frie studiepoeng. Ved Det psykologiske fakultet kan du velge blant utvalgte emner. For å ta emner ved Det juridiske fakultet og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet må du søke innen egne frister.

Kan jeg velge hvilke emner som kommer med i vitnemålet?

En bachelorgrad består av 180 studiepoeng og en mastergrad består av 120 studiepoeng. Dersom du har tatt emner ut over dette, må du i samråd med studieveileder velge hvilke emner som skal inngå i utdanningsplanen. Det er kun disse emnene som vil vises på vitnemålet.

Kan jeg bytte studieprogram?

Du kan søke om overgang til flere studieprogram ved SV-fakultetet og studieprogram ved andre fakulteter ved UiB. Du søker i StudentWeb og fristen for å søke er 1. juni og 1. november.

Du kan ofte få godkjent innføringsemner og frie studiepoeng som du har tatt tidligere som del av det nye studieprogrammet. Ta kontakt med studieveileder hvis du har spørsmål om hvilke emner som kan godkjennes og hvordan utdanningsplanen din kan bygges opp.

Eksamen

Når er eksamen?

Du finner en oversikt over eksamenstidspunktene på UiBs nettsider. Disse publiseres rett før eller i begynnelsen av hvert semester.

Kan jeg søke om tilrettelegging av eksamen?

Dersom du kan dokumentere behov for tilrettelegging av eksamen, kan du søke om dette innen oppgitt frist på nettsiden. Tilrettelegging kan for eksempel være utvidet tid, regulerbar stol, skrivehjelp, døvetolk, høytlesing av oppgaveteksten med mer.

Jeg har mistet studentkortet mitt og skal ha eksamen i morgen. Hva gjør jeg?

Ta med et annet gyldig identitetskort for å legitimere deg på eksamensdagen, for eksempel pass, førerkort eller bankkort med bilde. Utfyllende instruks for eksamen finner du på våre nettsider.

Når får jeg vite eksamensresultatet og hvor finner jeg det?

Resultatene for en eksamen skal normalt være klart tre uker etter eksamensdato. Karakteren vil da publiseres i StudentWeb.

Jeg har meldt meg opp i et emne, men jeg kommer ikke til å ta eksamen. Må jeg melde fra om dette?

Du har bare tre forsøk på å ta eksamen i et emne. Du bør derfor trekke deg fra eksamen dersom du finner ut at du ikke vil fullføre emnet. Fristen for å trekke seg er 14 dager før eksamensdagen og du må gjøre det i StudentWeb.

Jeg strøk på eksamen. Hvilke konsekvenser har det?

Hvis du stryker på eksamen blir du forsinket i utdanningen din. Dette kan ha flere konsekvenser:

 • Du har brukt ett av tre forsøk på å ta eksamen i et emne.
 • Det kan ha konsekvenser for omgjøring av lån til stipend hos Lånekassen.
 • Du må justere utdanningsplanen din i samråd med studieveileder. Studieveileder kan gi deg informasjon om når du kan ta opp igjen emnet og oppdatere utdanningsplanen din i StudentWeb. Du mister IKKE studieretten fordi du har strøket på én eksamen.
 • De obligatoriske oppgavene er bare gyldige i en viss periode. Finn informasjon om hvor lenge de obligatoriske oppgavene på emnet er gyldig i emnebeskrivelsen på UiBs nettsider.
 • Hvis forsinkelsen gjør at du har færre enn 60 studiepoeng før du skal reise på utveksling, kan det forhindre deg i å reise ut.

Jeg har vært syk og fikk ikke tatt eksamen. Hva gjør jeg?

Sykdom på eksamen må dokumenteres med sykemelding eller legeerklæring. Du finner informasjon om registering av sykdom på eksamen på våre nettsider. Fristen for å levere skjemaet og dokumentasjonen er en (1) uke etter eksamensdato.

Dersom du registerer fravær på eksamen på grunn av sykdom vil eksamensforsøket ikke telle som et av tre mulige eksamensforsøk. Se andre mulige konsekvenser av å bli forsinket i studiene i punktet over ("Jeg strøk på eksamen...").

Hvis jeg tar opp igjen en eksamen, kommer begge resultatene på karakterutskriften eller vitnemålet?

Kun det beste resultatet kommer på karakterutskriften. Dette gjelder også hvis du stryker på emnet du tar opp igjen. Dersom du forbedrer en karakter i et emne etter du har oppnådd graden din dokumenteres dette med karakterutskrift.

Hva gjør jeg hvis jeg er uenig i karakterne jeg fikk på eksamen?

Du finner informasjon om hvordan du kan be om begrunnelse for karaktersettingen og eventuelt klage på resultatet på våre nettsider. Husk at du også risikerer å bli satt ned i karakter hvis du klager.

Utveksling

Hvordan søker jeg om utveksling?

Du søker om å få reise på utveksling på Søknadsweb. Når du har fått plass på en av våre utvekslingsavtaler må du søke om forhåndsgodkjenning av emnene du skal ta under utvekslingen.

Hvordan finner jeg ut hvilke fag jeg kan ta når jeg er på utveksling?

De fleste universitetene UiB har avtale med har oversikter over emnetilbudet på sine nettsider. Ta eventuelt kontakt med vertsuniversitetet for å få mer informasjon. Studieveileder for ditt studieprogram kan også ha utfyllende informasjon om anbefalte fagvalg.

Får jeg støtte til utvekslingen fra Lånekassen?

Du kan søke om støtte til reise og skolepenger fra Lånekassen. Se deres nettsider for mer informasjon.

Finnes det støtteordninger til datainnsamling for masterstudenter?

Som masterstudent kan du søke om støtte til reiseutgifter og andre utgifter du har i forbindelse med datainnsamling eller feltarbeid fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Karakterutskrift og vitnemål

Hvor får jeg tak i karakterutskrift?

Du henter ut karakterutskrift i vitnemålsportalen. Her kan du generere en delbar lenke med utvalgte resultater.

Du kan også bestille karakterutskrift med digital signatur gjennom Studentweb. Du kan lese mer om det på våre nettsider.

Jeg har fullført en grad. Når får jeg vitnemålet mitt?

Vitnemål og karakterutskrifter fra UiB er digitale. Det betyr at du vil finne dine resultater og oppnådd grad på www.vitnemalsportalen.no. Gjennom vitnemålsportalen kan du dele dine resultater (karakterer) og grader (vitnemål) med andre ved behov.

Har du behov for vitnemål på papir skal du bestille det via et eget skjema

Jeg trenger bekreftelse på at jeg har fullført en grad, men jeg har ikke mottatt vitnemålet mitt enda. Hva gjør jeg?

Hvis du har fullført en grad ved SV-fakultetet, men enda ikke mottatt vitnemålet ditt, så kan du få skrevet ut en midlertidig bekreftelse på at graden er bestått. Bekreftelsen kan blant annet brukes ved søknad til masterprogrammer ved andre institusjoner eller overfor en arbeidsgiver.

Mer informasjon, samt skjema for bestilling av bekreftelse på oppnådd grad finner du her.

Vil jeg få et vitnemål når jeg fullfører et årsstudium?

Nei. Et årsstudium er ikke et grads- eller vitnemålsgivende studium. På et årsstudium tar du 60 studiepoeng, og du kan se og dele resultatene dine via Vitnemålsportalen, eller bestille karakterutskrift med digital signatur gjennom Studentweb.

Dersom du ønsker å fortsette studiene på et bachelorprogram, kan du søke om intern overgang.

IT, utskrift, reservasjon av rom

Hvordan kobler jeg meg på trådløsnettet på campus?

Alle studenter ved UiB har tilgang på trådløsnettet eduroam på campus. Pålogging skjer med din vanlige brukerkonto ved UiB, men du må legge til @student.uib.no etter brukernavnet ditt. Du kan også bruke eduroam ved mange andre universiteter og høyskoler i Norge og utlandet.

Du kan få veiledning til å logge på trådløsnettet på IT-hjelp sine nettsider.

Jeg har andre IT spørsmål. Hvem kontakter jeg?

Brukerstøtte for studenter ved det samfunnsvitenskapelige fakultet finner du på Bibliotek for samfunnsvitenskap og musikk, Fosswinckelsgate 14. 

Mer informasjon om brukerstøtte for studenter finner du på IT-hjelp sine nettsider.

Hvor kan jeg ta utskrifter?

Du kan bruke printere som er tilgjengelige ved lesesaler på SV-fakultetet ved hjelp av tjenesten Myprint.

Kan jeg reservere et rom til kollokvie?

Studenter kan bestille grupperom og mindre undervisningsrom.

Rombestilling ved UiB gjør du via denne siden

Følgende rom kan bestilles på SV-fakultetet:

 • Kollokvierom 403 og 413, og seminarrom 210 og 213 i Ulrike Phils hus
 • Seminarrom 102, 103, 104, 105, 106, 202, 203, 204, 212 og 213 i SV-bygget

Følgende begrensninger gjelder for studentbestilling:

 • Kun 2 aktive bestillinger
 • Maks. 4 timer per bestilling
 • Maks. 10 dager frem i tid

Les også om hvilke ansvar og plikter du har ved rombestilling