Hjem
Det juridiske fakultet
Studere jus: Hva vil du fordype deg i?

Spesialemner og tilleggsutdanning

Spesialemner tilbys som en del av femte studieår på masterprogrammet i rettsvitenskap. Personer som ønsker tilleggsutdanning eller ytterligere spesialisering kan søke om opptak til spesialemnene.

Studerer du jus, kan du fordype deg i emner du er interessert i
Som student ved Det juridiske fakultet kan du velge mellom en rekke speisalemner, blan annet innen EU-rett, politirett eller skatterett.
Foto/ill.:
Ingvild Festervoll Melien, UiB
  • Er du student på femårigmasterprogram i rettsvitenskap eller toårig masterprogram i rettsvitenskap skal du melde deg til spesialemner i Studentweb
  • Har du akkurat fullført grad ved Det juridiske fakultet i Bergen skal du heller søke opptak til Poststudierett
  • Alle andre må søke opptak, les mer under fanen «opptak» nedenfor.

Emner ved Det juridiske fakultet

Her finner du en oversikt over alle spesialemnene med tilhørende emnebeskrivelser ved Det juridiske fakultet. I emnebeskrivelsene finner du blant annet beskrivelser av mål og innhold for emnet, forkunnskapskrav, undervisningssemester og eventuelle obligatoriske arbeidskrav.

Legg merke til at nesten alle emnene har eksamen hvert semester, mens det er undervisning annethvert semester. Informasjon om hvilket semester det er undervisning i finner du øverst i emnebeskrivelsen. Hvis et emne ikke har eksamen i hvert semester, vil du også finne informasjon om dette i emnebeskrivelsen.

Undervisningssemester: Høst

* JUS251-1-A / Arbeidslivets rett er ikke for jusstudenter/jurister, men for studenter uten juridisk utdanning, fortrinnsvis på lavere gradsnivå.

Undervisningssemester: Vår

* JUS288-2-A / International Criminal Law tilbys kun til studenter på integrert masterprogram i rettsvitenskap og toårig masterprogram i rettsvitenskap.

Opptak til spesialemner:

Krav


For å kunne søke opptak til spesialemner må du ha et norsk fødsels- og personnummer / D-nummer. I tillegg må du dekke emnenes forkunnskapskrav for å få opptak.


Forkunnskapskrav


De fleste spesialemnene har krav om enten tre års høyere utdanning eller tre års juridisk utdanning. Enkelte emner har andre krav enn disse.  
Forkunnskapskravene står skrevet i hver enkelt emnebeskrivelse.
 

Søknadsprosess


Du søker opptak til spesialemner via Søknadsweb. 

Søknadsfrist

Søknadsweb åpner for søknader 1. juli for høstsemesteret, og 1. desember for vårsemesteret.

Søknadsfristen er 15. august for høstsemesteret og 15. januar for vårsemesteret.
Det er kun anledning til å søke om opptak for ett semester av gangen.

Dokumentasjon

Utdanning fra UiB trenger ikke å dokumenteres.

Søkere som har sin utdanning eller deler av sin utdanning fra andre læresteder enn UiB, bør samtykke til innhenting av ekstern norsk utdanning når søknaden registreres i Søknadsweb. Da vil vi motta resultatene dine automatisk og du trenger ikke laste opp dokumentasjon. Det er viktig at du kontrollerer at alle resultater som skal inngå i søknaden om opptak fremgår i Søknadsweb. Hvis du ikke samtykker til innhenting av ekstern norsk utdanning må dokumentasjon på utdanning lastes opp i søknaden i Søknadsweb innen søknadsfristen. De opplastede dokumentene skal være skanninger av originaldokumentene.

Det er ikke nødvendig at dokumentasjonen som lastes opp er attestert/stemplet med rett kopi. Et tilfeldig utvalg av søkere som får tilbud om opptak vil bli bedt om å framlegge originaler av dokumentene de har lastet opp. 

Dersom dokumentasjonen er skrevet på et annet språk enn de nordiske språkene eller engelsk, må en oversettelse lastes opp sammen med originaldokumentasjonen. Oversettelsene må være gjort av en autorisert translatør.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at all nødvendig dokumentasjon er lastet opp innen søknadsfristen, og at dokumentasjonen er leselig. Manglende eller uleselig dokumentasjon blir ikke etterspurt.

Svar på søknad

Inngvilget tilbud om opptak vil fremgå i Søknadsweb. I tillegg vil du få en e-post med relevant informasjon du som student må ha kjennskap til. Avslag eller delvis avslag på søknad sendes på e-post. Du skal ha fått svar på søknaden innen 20. august / 20. januar, eventuelt påfølgende virkedag.

 

Etter opptak: Informasjon til deg som har fått opptak til spesialemner


Semesterregistrering

Du må nå logge inn i Studentweb for å semesterregistrere deg. Det innebærer at du må bekrefte utdanningsplanen din, undervisnings- og vurderingsmelde deg og betale semesteravgiften. Informasjon om hvordan du gjør dette finner du på UiB sin nettside om semesterregistrering.

For å logge inn i Studentweb bruker du fødsel- og personnummer og en pin-kode. Pin-koden kan du få tilsendt på e-post ved å klikke på «Send pin-kode med e-post». Pin-koden blir sendt til e-postadressen du oppga i din søknad.

Frist for semesterregistrering, betaling og godkjenning av utdanningsplan er 1. september for høstsemesteret, og 1. februar for vårsemesteret.

Etter at du har godkjent planen kan du se hvilke emner du er meldt opp til under «Aktive emner». Det er viktig at du sjekker at du har blitt vurderingsmeldt til emnet(ene) du skal ta.

Dersom du betaler semesteravgift til en annen studentsamskipnad, trenger du ikke å betale til Studentsamskipnaden på Vestlandet (Sammen). Informasjon om hvordan du går fram for å få registrert at du har betalt til en annen studentsamskipnad, finner du på UiBs studentsider.

Opplever du problemer med semesterregistreringen, ta kontakt med Informasjonssenteret ved Det juridiske fakultet på telefon 55 58 95 00 eller på e-post, spesialemner@jurfa.uib.no, innen semesterregistreringsfristen.


Semesterkvittering

UiB har en studentbevisapp. Dersom du ikke kan laste ned denne appen og ønsker semesteroblat, kan du bestille dette på Studentweb.


Studentkort

Trenger du et studentkort kan du få det på kortsenteret på Studentsenteret i Parkveien 1. Studentkortet er et ID-kort som gir deg tilgang til pc-saler, lesesaler og printere, og det fungerer som lånekort på Universitetsbiblioteket. All informasjon du trenger om dette finner du på kortsenterets nettsider.


Brukerkonto

Du opprette en brukerkonto ved UiB hvis du ikke allerede har en. En brukerkonto er en forutsetning for å kunne ta eksamen, da alle eksamener foregår digitalt. Informasjon om digital eksamen finner du på UiB sine Studentsider.

Med en brukerkonto får du tilgang til studentportalen Mitt UiB, og du kan bruke det trådløse nettet og stasjonære pc-er på universitetsområdet.


Mitt UiB

Du finner all nødvendig informasjon om emnet du skal ta i Mitt UiB. I Mitt UiB finner du timeplaner og øvrig informasjon om emnet. Du får automatisk tilgang til emnets emneside når du er meldt opp til eksamen. Som medlem av emnesiden i Mitt UiB vil du se beskjeder om ditt emne. Det er svært viktig å følge jevnlig med på emnesiden til det emnet du tar, ettersom det er der det blir gitt viktig informasjon om emnet.


E-post

Når du oppretter brukerkonto til UiB får du en egen e-postadresse, vanligvis «navn.etternavn@student.uib.no». Du er pliktig til å holde deg orientert om det som meldes per e-post til studentadressen; en hel del informasjon blir ikke gitt på andre måter. På https://webmail.uib.no kan du lese og sende e-post fra en vanlig nettleser. Du kan også få tilgang på e-posten din på mobil, tab eller PC. Informasjon om hvordan du setter opp dette finner du på IT-avdelingen sine nettsider


Studentsider

På nettsiden Studentsider finner du praktisk informasjon som er relevant for deg som student. Her får du blant annet:

  • Eksamensplan
  • Praktisk informasjon i forbindelse med eksamen
  • Tilgang til å bestille karakterutskrift


Reglement og prosedyrer ved Det juridiske fakultet

Til slutt minner vi om at du må sette deg inn i de relevante reglementene og prosedyrene for studier ved Det juridiske fakultet:

Eksamensplan

Eksamensplaner for alle fakultet og oversikt over eksamenslokalene som UiB bruker.