Hjem
Det juridiske fakultet
Utdanningskvalitet

Etikk ved Det juridiske fakultet

Det stilles faglige krav til akademisk skriving, både når det gjelder framstillingsform og metode. Her får du en introduksjon til hva dette betyr for deg som student ved Det juridiske fakultet.

Stundenter skriver på pc
Foto/ill.:
Emil Breistein

Hovedinnhold

Som student ved Det juridiske fakultet må du gjøre deg godt kjent med innholdet i Krav til skriftlige arbeider.

Regler og konsekvenser

Juss er et akademisk studium, og ulike former for oppgaveskriving er en akademisk kjerneaktivitet. Det finnes spesielle regler for denne typen skriving, og regelbrudd har konsekvenser. Reglene bygger dels på lovgivning, altså formelle regler og retningslinjer gitt av fakultetet, og dels på etablerte akademiske tradisjoner. I tillegg står kravene til oppgaveskriving meget sentralt i de pedagogiske prinsippene som ligger under masterprogrammet. I korthet er hovedformålet å fremme læring og kompetanse.

Opphavsrettslige og akademiske regler for fremstilling stiller krav til redelighet og presisjon i bruken av kilder, og alle obligatoriske skriftlige arbeider studentene leverer inn blir kontrollert. Dersom det er uregelmessigheter i kildebruken, eller besvarelsen preges av lite selvstendighet, kan oppgaven bli underkjent. I alvorligere tilfeller kan det opprettes fuskesak, som kan ende med annullering av kurset og eksamen. Da må studenten ta hele kurset om igjen.

Det kan også vedtas utestenging (utvisning) av studenten for ett eller to semester. Dette kan du lese mer om i UiB-forskriften.

Det reageres strengt på fusk og forsøk på fusk på eksamen, obligatoriske innleveringer og andre oppgaver/arbeider studentene skal levere i løpet av studiet.