Hjem
Det juridiske fakultet

Poststudierett ved Det juridiske fakultet

Ønsker å studere videre etter oppnådd mastergrad i rettsvitenskap ved UiB? Da kan du søke poststudierett så snart du har gjort ferdig det siste emnet i graden, altså levert masteroppgaven/tatt den siste eksamenen/fått godkjent utenlandsopphold e.l..

Tre studenter snakker sammen.
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Hovedinnhold

Om poststudierett

Poststudieretten er en tidsbegrenset studierett som gir deg rett til å ta emner ved Det juridiske fakultet eller andre fakulteter ved UiB. Du kan søke så snart du har gjort ferdig med det siste emnet i graden din (levert masteroppgaven/tatt den siste eksamen/fått godkjent utenlandsopphold e.l.), selv om du ikke har fått sensuren ennå. 

Med poststudierett kan du ta nye spesialemner (kan ikke inkluderes på vitnemålet) og gjenta fjerdeårsemner eller spesialemner. Med en poststudierett får du ingen utdanningsplan, men velger emner fritt innenfor alternativene nedenfor (med forbehold om at du ikke avskjæres av gjentakskvote, tregangersregel eller andre begrensinger, og at det er ledig plass på emnene):

Du kan også melde deg til åpne emner ved andre fakulteter. Merk at denne studieretten ikke gir rett til permisjon

Søknadstidspunkt

Det er semesteret du gjennomfører de siste emnene som regnes som siste semester av masterstudiet. Dette betyr at hvis du leverer masteroppgaven din i desember, kan søke om poststudierett som starter påfølgende vårsemester. At sensuren ikke faller før i påfølgende semester og graden registreres først da, har ikke betydning i forhold til poststudierettens start og/eller varighet. Dette gjelder også studenter som i siste semester ferdigstiller graden med emner fra ekstern institusjon. Tok du emner ved en ekstern institusjon som de siste emnene i graden din i desember, kan søke om poststudierett som starter påfølgende vårsemester. Dette gjelder også om du venter på at godkjenningen skal saksbehandles. Se Opptak for informasjon om hvordan du søker opptak.

Poststudierett kan kun gis én gang, og da kun fra og med semesteret etter at grad er oppnådd. Hvis du ønsker å studere videre ved UiB etter poststudierettens utløp må du søke om ny studieplass til et annet studieprogram, ev. søke opptak til spesialemner.

 

Opptak

Krav

Poststudieretten søkes via Søknadsweb av ferdige kandidater med master i rettsvitenskap fra Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen, og kun i tilknytning til det semesteret graden ferdigstilles.

  • 1. juni - 15. august for studenter som fullfører graden i vårsemesteret.
  • 1. desember - 15. januar for studenter som fullfører graden i høstsemesteret.

Resultatet av opptaket legges ut på Søknadsweb innen en uke etter fristens utløp. Studentene blir informert per e-post når studierettene er tildelt og opptaket avsluttet. Husk å semesterregistrere deg og betale semesteravgift, informasjon finner du i studentweb.

 

Varighet

Poststudieretten termineres uten varsel etter to semestre, uavhengig av hvilken tid på året du ferdigstiller graden. Skulle du ønske å avslutte poststudieretten før dette, sender du en enkel e-post til post.jurfa@uib.no.

Vitnemålsutsettelse

En søknad om poststudierett medfører automatisk en utsatt utstedelse av vitnemål. Dette betyr at du ikke trenger forholde deg til fristen for å avgi kandidatløfte (1. september for de som ferdigstiller mastergraden i vårsemesteret og 15. januar for de som blir ferdige i høstsemesteret). Husk at du nå kan bruke Vitnemålsportalen for å dokumentere og dele resultatene dine. Det kan du lese mer om her.

Hvis du utsetter vitnemålsutstedelsen kan eventuelle karakterforbedringer på fjerdeårsemner eller allerede avlagte spesialemneeksamener som inngår i graden, tas med på vitnemålet.

Ønsker du likevel å få vitnemål i løpet av poststudierettperioden, avlegger du kandidatløftet ditt. Det du må være da klar over, er at du ikke vil få et nytt vitnemål om du skulle forbedre en karakter i løpet av poststudieretten, men da må dokumentere eventuelle forbedinger via 

Poststudieretten avsluttes ikke selv om kandidatløftet avlegges, med mindre du eksplisitt ber om det. Hvis du ønsker å avslutte studieretten før den utløper kan du gjøre dette ved å legge inn en melding i kandidatløftets fritekstfelt, eller sende en e-post til post.jurfa@uib.no.

Merk deg følgende:

  • Du kan ikke føye til eller bytte ut emnene som lå i utdanningsplanen i det graden ble oppnådd og registrert.
  • Spesialemner tatt etter at graden ble oppnådd vil fra og med høsten 2015 ikke lenger kunne inkluderes på vitnemålet som «Tillegg til graden». Regelendringen ble vedtatt av fakultetsstyret den 16.12.14, og du kan finne protokollen på denne siden.  
  • Vitnemål utstedes bare én gang.

Bekreftelse på oppnådd grad

Du kan, etter at klagefristen på det siste emnet i graden din har utløpt, få en bekreftelse på oppnådd grad. Gå til denne siden for mer informasjon.

Vanlige spørsmål

Hva er forskjellen på poststudierett, særskilt studierett til spesialemner og utvidet studierett?

  1. Poststudierett kan kun søkes av personer som er ferdig med mastergraden i rettsvitenskap fra Det juridiske fakultet ved UiB, og utelukkende i det semesteret graden ferdigstilles. Med denne studieretten kan du ta nye spesialemner, gjenta fjerdeårsemner eller spesialemner (såfremt du ikke avskjæres av regelverket). Poststudieretten medfører automatisk en utsettelse av vitnemålsutstedelse, slik at eventuelle forbedringer kan tas med på vitnemålet.
  2. Særskilt studierett til spesialemner gir deg mulighet til å ta spesialemner, men ikke obligatoriske emner som inngår i masterstudiet. Emneoversikt og informasjon om hvem som kan søke særskilt studierett finner du på nettsiden Spesialemner og tilleggsutdanning.
  3. Hvis du ikke har fullført mastergraden din i rettsvitenskap når din ordinære studierett utløper kan du søke om utvidet studierett. Det er ingen fastsatt søknadsfrist, og du sender fritekstsøknad til post.jurfa@uib.no. Fakultetet understreker at det ikke er automatikk i at disse søknadene innvilges. Studieretten avsluttes uten forvarsel når graden er oppnådd.

Bør jeg søke både poststudierett og særskilt studierett til spesialemner?
Nei. Dersom du kvalifiserer til å få poststudierett, er det dette du skal søke om. Dersom du ikke kvalifiserer for poststudierett, kan du søke om særskilt studierett til spesialemner.

Poststudieretten varer to semestre. Kan jeg slutte etter ett semester?
Ja. Informér fakultetet på post.jurfa@uib.no, så avslutter vi studieretten. Du kan også gjøre det ved å avlegge kandidatløftet i dette skjemaet, og samtidig gi beskjed om at du ønsker å avslutte studieretten ved å benytte fritekstfeltet.

Hvis jeg gjentar et emne som inngår i graden og får dårligere karakter enn jeg hadde; hvilken karakter kommer da på vitnemålet?
Det er den beste karakteren som kommer på vitnemålet. Du kan gjerne notere at du har en karakterforbedring i kommentarfeltet når du avlegger kandidatløftet.

Må jeg ha karakteren på vitnemålet hvis jeg i løpet av poststudieperioden gjør det dårlig på et spesialemne?
Nei. Det er alltid det beste resultatet som vil komme med på vitnemålet ditt. Emner tatt utenom graden dokumenteres med karakterutskrift.

Kan jeg bytte ut spesialemner som inngår i graden med spesialemner jeg tar på poststudierett?
Nei. Det er emnene du har bestått idet fakultetet registrerer graden din som kommer på vitnemålet, og disse kan ikke byttes ut i ettertid. Graden registreres snarest mulig etter at sensuren på ditt siste emne i mastergraden har falt.

Jeg har søkt poststudierett, men har ikke fått svar ennå. Må jeg da avlegge kandidatløftet innen fristen (15. januar/1. september)?
Nei, ikke såfremt du oppfyller opptakskravet, nemlig mastergrad i rettsvitenskap fra UiB (men merk deg at poststudieretten kun kan søkes i forbindelse med det semesteret graden ferdigstilles).