Hjem
Det juridiske fakultet
Studere jus: Hva vil du fordype deg i?

Spesialemner ved Det juridiske fakultet

Spesialemner tilbys som en del av femte studieår på masterprogrammet i rettsvitenskap. Også personer som ønsker tilleggsutdanning eller ytterligere spesialisering kan søke om opptak til spesialemnene.

Studerer du jus, kan du fordype deg i emner du er interessert i
Som student ved Det juridiske fakultet kan du velge mellom en rekke spesialemner, blant annet innen EU-rett, politirett og skatterett.
Foto/ill.:
Ingvild Festervoll Melien, UiB

Hovedinnhold

 • Er du student på femårig eller toårig masterprogram i rettsvitenskap skal du melde deg til spesialemner i Studentweb.
 • Har du akkurat fullført mastergraden i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet i Bergen kan du søke opptak til poststudierett for å ta flere spesialemner.
 • Alle andre må søke om opptak til særskilt studierett. Les mer om dette under «Opptak til spesialemner».

Alle spesialemner ved Det juridiske fakultet fra og med 2023/2024

Her finner du en oversikt over alle spesialemner ved Det juridiske fakultet. Klikker du på lenkene kommer du til emnebeskrivelsene, som gir deg informasjon om mål og innhold for emnet, forkunnskapskrav, undervisningssemester og eventuelle obligatoriske arbeidskrav.

Der det enda ikke er lenke til emnebeskrivelse vil emnebeskrivelsen bli publisert innen kort tid.

Undervisningssemester: Høst

Undervisningssemester: Vår

 • JUS250-2-D / Velferdsrett
 • JUS264-2-A / God forvaltningsskikk: Etikk, kommunikasjon og konfliktforståelse i forvaltningen (NB: tilbys ikke vår 2024)
 • JUS3514 / EU Copyright Law
 • JUS3502 / EU and EEA State Aid Law
 • JUS3503 / Privacy and Data Protection - GDPR*
 • JUS3511 / International Climate Law
 • JUS3512 / Legal Philosophy
 • JUS3515 / EU and EEA Public Procurement Law
 • JUS3522 / Health and Human Rights
 • JUS330-A / EEA Moot Court*

* JUS3503, JUS3523 og JUS330-A tilbys kun til studenter på integrert masterprogram i rettsvitenskap og toårig masterprogram i rettsvitenskap, samt internasjonale utvekslingsstudenter ved fakultetet. Emnene har også antallsbegrensning. Se emnebeskrivelsene for mer informasjon.

 

Spesialemner med tre års høyere utdanning som forkunnskapskrav fra og med 2023/2024

Her finner du en oversikt over spesialemner ved Det juridiske fakultet som kun har tre års høyere utdanning som forkunnskapskrav, og som dermed også er tilgjengelige for personer med andre fagbakgrunner enn juss. Klikker du på lenkene kommer du til emnebeskrivelsene, som gir deg informasjon om mål og innhold for emnet, forkunnskapskrav, undervisningssemester og eventuelle obligatoriske arbeidskrav.

Undervisningssemester: Høst

Undervisningssemester: Vår

 • JUS250-2-D / Velferdsrett
 • JUS264-2-A / God forvaltningsskikk: Etikk, kommunikasjon og konfliktforståelse i forvaltningen

Opptak til spesialemner

Hvem kan søke? Opptaks- og forkunnskapskrav

For å kunne søke opptak til spesialemner må du ha et norsk fødsels- og personnummer/D-nummer. I tillegg må du oppfylle de aktuelle emnenes forkunnskapskrav, de fleste spesialemnene krever at du har tre års høyere utdanning eller tre års juridisk utdanning. I listen over finner du emnene som krever tre års høyere utdanning. Emnene som ikke fremgår på denne listen krever enten tre års juridisk utdanning eller tre års politiutdanning (JUS255-2-A Påtalerett).

NB! Er du student på femårig eller toårig masterprogram i rettsvitenskap ved UiB skal du melde deg til spesialemner i Studentweb.
 

Hvordan søker man? Hva er fristen?

Du søker opptak til spesialemner via Søknadsweb, og kan bare søke opptak for ett semester av gangen. Dette gjelder også deg som er student ved et annet fakultet ved UiB.

 • Søknadsperioden for høstsemesteret er 1. juli - 15. august
 • Søknadsperioden for vårsemesteret er 1. desember - 15. januar

Dokumentasjon

Du trenger ikke å dokumentere utdanning fra UiB. Det er viktig at du kontrollerer at alle resultater som skal inngå i søknaden om opptak fremgår i Søknadsweb.

Hvis dokumentasjonen er på et annet språk enn engelsk eller et av de nordiske språkene, må oversettelse av autorisert translatør lastes opp sammen med originaldokumentasjonen. Husk at det er ditt ansvar å sørge for at all nødvendig dokumentasjon er leselig og lastet opp innen søknadsfristen.

Svar på søknad

Innvilget tilbud om opptak kommer i Søknadsweb, og du får i tillegg en e-post med relevant informasjon til deg som er student. Avslag eller delvis avslag på søknad sendes på digipost, eventuelt i posten om du ikke har digipost. Du skal ha fått svar på søknaden innen 20. august / 20. januar, eventuelt påfølgende virkedag.

Til deg som har fått opptak til spesialemner

Semesterregistrering

Du må semesterregistrere deg, bekrefte utdanningsplanen din, undervisnings- og vurderingsmelde deg og betale semesteravgift i Studentweb. For å logge inn bruker du ditt fødsels- og personnummer og en PIN-kode. Mer informasjonfinner du på UiB sin nettside om semesterregistrering.

Frist for semesterregistrering, betaling og godkjenning av utdanningsplan er 1. september for høstsemesteret, og 1. februar for vårsemesteret.

Etter at du har godkjent planen kan du se hvilke emner du er meldt opp til under «Aktive emner». Det er viktig at du sjekker at du har blitt vurderingsmeldt til emnet/emnene du skal ta. Dersom du betaler semesteravgift til en annen studentsamskipnad, trenger du ikke å betale til Studentsamskipnaden på Vestlandet (Sammen). Informasjon om hvordan du går fram for å få registrert at du har betalt til en annen studentsamskipnad, finner du på UiBs studentsider.

Opplever du problemer med semesterregistreringen, ta kontakt på spesialemner.jurfa@uib.no eller med fakultetets informasjonssenter innen semesterregistreringsfristen.

Semesterkvittering og studentkort

UiB har en studentbevisapp. Dersom du ikke kan laste ned denne appen og ønsker semesteroblat, kan du bestille dette på Studentweb.

Studentkort får du hos kortsenteret, som befinner seg i Studentsenteret i Parkveien 1. Studentkortet er et ID-kort som gir deg tilgang til pc-saler, lesesaler og printere, og det fungerer som lånekort på Universitetsbiblioteket. 

Brukerkonto, e-post og Mitt UiB

Hvis du ikke allerede har en brukerkonto ved UiB må du opprette en. En brukerkonto er en forutsetning for å kunne ta eksamen, da alle eksamener er digitale. Brukerkontoen gir deg også tilgang til UiBs trådløsnett og studentportalen Mitt UiB, som er svært viktig for at du skal få med deg all relevant informasjon mens du er student hos oss. 

Når du oppretter brukerkontoen får du en e-postadresse, vanligvis «navn.etternavn@student.uib.no». Du er pliktig til å holde deg orientert om det som meldes per e-post til studentadressen. Mer informasjon finner du på IT-avdelingen sine nettsider.

I Mitt UiB finner du timeplaner, emneinformasjon og undervisningsmateriale for emnene du er vurderingsmeldt til, og det er hovedsakelig i denne kanalen fakultetet publiserer viktig informasjon i det daglige. Det er derfor avgjørende at du følger med i Mitt UiB slik at du ikke går glipp av noe.

Reglement

Det er viktig at du setter deg inn i dine plikter og rettigheter som student ved Det juridiske fakultet, og du finner en samlet oversikt over relevante reglementer på siden Reglement i utdanningssaker.

Det er spesielt viktig at du gjør deg kjent med fakultetets utfyllende reglerUiBs regelsamling og informasjonen knyttet til etikk og fakultetets krav til skriftlige arbeider.

Engelskspråklige spesialemner ved Det juridiske fakultet til og med studieåret 2022/2023

De engelskspråklige emnene  har vært gjennom en omfattende revisjon, og det er vedtatt nye emnebeskrivelser som gjelder fra og med studieåret 2023/2024.

Dersom du har behov for å se emnebeskrivelsene som gjaldt til og med studieåret 2022/2023 finner du dem her. 

Undervisningssemester: Høst

 • JUS258-2-B / Competition Law
 • JUS271-2-D / Energy Law: Hydrocarbons, Renewables and Energy Markets
 • JUS276-2-C / Human Rights and Welfare Policies
 • JUS278-2-A / Comparative Private Law
 • JUS285-2-A / EU and EEA Public Procurement Law
 • JUS287-2-A / EU and EEA Commercial Law
 • JUS289-2-A / International Civil Procedure
 • JUS292-2-A / Introduction to Chinese Law
 • JUS293-2-A / Law of the Sea and its Uses
 • JUS296-2-A / Law of Armed Conflicts, with emphasis on maritime operations 
 • JUS297-2-A / Comparative European Constitutional Law
 • JUS298-2-A / Law, Regulation, and Technology

Undervisningssemester: Vår

 • JUS250-2-C / Health and Human Rights in the Welfare State
 • JUS271-2-E / International Climate Law
 • JUS273-2-A / Legal Philosophy
 • JUS276-2-B / European Human Rights
 • JUS277-2-B / International Copyright Law
 • JUS277-2-C / EU Copyright Law
 • JUS286-2-A / Constitution, Courts and Politics
 • JUS288-2-A / International Criminal Law
 • JUS290-2-A / Comparing Legal Cultures in Europe
 • JUS291-2-A / EU and EEA State Aid Law
 • JUS294-2-A / Privacy and Data Protection - GDPR
 • JUS295-2-A / Legal Technology: Artificial Intelligence and Law
 • JUS330-A-A / EEA Moot Court Preliminary
 • JUS330-A-B / EEA Moot Court Advanced