Hjem
Det juridiske fakultet

Informasjonssenteret ved Det juridiske fakultet

Som student ved Det juridiske fakultet skal du få den informasjonen og veiledningen du trenger i forbindelse med dine studier hos oss.

Studentmedarbeider på jobb i informasjonssenteret juss
Foto/ill.:
Veronica Ljosheim/UiB

Følg med på Informasjon til studenter ved det juridiske fakultet knyttet til koronaberedskap.

Informasjonssenteret sine tjenester

Informasjonssenteret hjelper blant annet med:

  • generell informasjon om studiet og fakultet
  • timebestilling hos studieveileder
  • brukerstøtte for Studentweb og Mitt UiB
  • mottak av klager, legeerklæringer og søknader
  • rombestilling til foredrag og møtevirksomhet for studentorganisasjoner ved fakultetet (NB! Private kollokviegrupper kan selv bestille kollokvierom på nett). På grunn av koronasituasjonen vil det være endel begrensninger høstsemesteret 2020
  • søknader om stands i Vrimle. På grunn av koronasituasjonen vil det være endel begrensninger høstsemesteret 2020

Studentmedarbeidere:

  • Ellen Alvilde Arge
  • Rakel Dietrichson Sæverud
  • Anna Lisa Garmann Klare 

Studieveiledning

Du kan bestille time hos studieveileder ved fakultetet på informasjonssenteret. På grunn av koronasituasjonen gjennomføres alle studieveiledningstimer inntil videre per telefon. Du kan få veiledning om blant annet:

Du kan også kontakte studieveilederne pr. e-post med spørsmål: studierettleiar.jurfa@uib.no

Sammen Råd og Karriere

Sammen-veilederne på Råd og Karriere tilbyr også studie- og karriereveiledning, og har i tillegg et bredt tilbudt av kurs, nettkurs og gode råd til studenter.

Studentsider

uib.no/student finner du mange nyttige lenker som hjelper deg å administrere studiene dine. Her kan du for eksempel bestille vitnemål, søke om tilrettelegging på eksamen, finne åpningstider for lesesaler og studentkantiner og mye mer.

Si fra om læringsmiljøet

UiB har innført et elektronisk system hvor du som er student kan melde i fra om læringsmiljøet. Du kan gi tilbakemelding på at noe må gjøres bedre, eller du kan melde om kritikkverdige forhold. Du kan også gi ros hvis det er noe du er spesielt fornøyd med.

IT-assistenter

IT-assistentene bistår med brukerstøtte i undervisningsrom og for studenter. De er å vanligvis å finne tilknyttet fakultetets infosenter, og er tilknyttet universitetets IT avdeling. IT-assistanse for studenter er tilgjengelig mellom kl. 10–15. Auditoriestøtte tilbys mellom kl. 08-18. I koronatider tilbys digital brukerstøtte via UiBhjelp, chat eller telefon. 

Om brukerstøtte for studenter